Home / Spasenje (page 10)

Spasenje

Komentari svetskih naučnika o naučnim nadnaravnostima u Kur'anu

Slede neki od komentara naučnika o naučnim nadnaravnostima u Kur'anu. Svi komentari su preuzeti sa video trake pod nazivom “Ovo je istina”. Na ovoj video traci možete videti i čuti naučnike dok daju komentare. (Za kopiranje, gledanje uživo ili gledanje klipova ovih komentara posetite stranicu www.islam-guide.com 1 – Dr. T. …

Pročitaj više...

Asketan život Poslanika Muhammeda

Ako uporedimo život poslanika Muhammeda, mir nad njim, pre njegovog poslanstva sa životom nakon što je počeo sa poslanstvom, zaključujemo da je nemoguće zamisliti da je Muhammed propagirao poslanstvo zbog ostvarenja materijalnih sredstava, oholosti, ugleda ili vlasti. Pre poslanstva Muhammed, mir nad njim, nije imao nikakvih briga niti materijalnih problema. …

Pročitaj više...

Neke od prednosti islama

Islam opskrbljuje pojedinca i zajednicu mnogim dobrima-blagodatima. Ovo poglavlje pojašnjava koristi koje pojedinac dobija primanjem islama. 1 – Vrata za večan Raj Uzvišeni Allah (Bog) u časnom Kur'anu kaže: „A one koji veruju i dobra dela čine obraduj rajskim baštama kroz koje će reke teći;…”[1] Takođe, Bog u Kur'anu kaže:  …

Pročitaj više...

Osnovna ubeđenja – verovanja u islamu

Vera islam je prihvatanje i pokoravanje učenju koje je Bog objavio poslednjem poslaniku Muhammedu, mir nad njim. Osnovna ubeđenja-verovanja u islamu 1. Verovanje u Boga: Musliman veruje u jednog Jedinog Boga (Allaha), koji nema ni dete a ni saveznika, i niko osim Njega nema pravo da bude obožavan. On je …

Pročitaj više...

Ljudska prava i pravda u islamu

Islam daje mnoga ljudska prava svakom pojedincu. Sledi objašnjenje nekih ljudskih prava koje islam štiti:  Ljudski život i posed u islamskoj zemlji se smatraju svetim, svejedno bila osoba musliman ili ne. Islam štiti čast, i zato je u islamu zabranjeno vređanje drugih ili njihovo ismejavanje. Poslanik, mir nad njim, je …

Pročitaj više...

Vera Islam

To je vera koju je Bog Uzvišeni dostavio Muhammedu, mir Božiji nad njim. Njome je Bog zapečatio sve prethodne vere, učinio je potpunom, kako bi Mu putem nje pokornost činili i na takav način je blagodat Svoju usavršio. To je vera sa kojom je On zadovoljan i ni od koga …

Pročitaj više...

Šta islam kaže o nasilju?

Islam je vera milosti i ne dozvoljava nasilje. Uzvišeni Bog kaže: ”Bog vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Bog, zaista, voli one koji su pravični.” [1] Poslanik Muhammed, …

Pročitaj više...