Home / Feqiir (page 3)

Feqiir

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 8

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 8   Biblija kaže da je Isus smatrao Boga različitim od sebe „A i u zakonu vašem stoji napisano da je svedočanstvo dvojice lјudi istinito. Ja sam koji svedočim sam za sebe, i svedoči za mene Otac koji me posla.“ (Jovan, 8:17-18) „Da …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 9

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 9   Biblija govori o tome da je Isus bio iskušan, ali Bog ne može biti iskušan „Imajući, dakle velikog Poglavara svešteničkog, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijeg, da se držimo priznanja. Jer nemamo Poglavara svešteničkog koji ne može postradati s našim …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 10

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 10   Biblija kaže da je Bog Isusa načinio „Gospodom“ i „Hristom“! „Tvrdo dakle neka zna sav dom Izrailјev da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovog Isusa koga vi raspeste.“ (Dela Apostolska, 2:36) Termin „gospod“ ili „gospodar“  je na mnogo mesta …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 1

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 1   U ime Boga, Milostivog, Samilosnog U Matejevom jevanđelјu se pominje da je Isus kazao: „Blago mirotvorcima; oni će biti prozvani sinovima Božijim.“ (Matej, 5, 9.) Reč „sin“ ne može biti prihvaćena bukvalno jer se u Bibliji, Bog očito mnogim svojim izabranim …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 11

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 11   Biblija kaže da je Isus Oca nazivao „svojim Bogom“ „A oko devetog sata povika Isus glasno govoreći: Ili! Ili! Lama savathani? Tj: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?“ (Matej, 27:46) „Reče joj Isus: Ne dohvataj se do mene, jer …

Pročitaj više...

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 3

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 3  Zavera  Kada su se lјudi udružili da ga ubiju, Allah je učinio da drugi čovek zaliči baš na Isusa: „I nevernici počeše smišlјati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to ume najbolјe.“ (Kur’an 3:54).  Shodno tome, vojnici su tog čoveka …

Pročitaj više...

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2   Nјegova čuda  Marija (mir nad njom) rodila je Isusa u dolini Betlhema, daleko od svog naroda, nakon čega se njemu vratila. Kad su je videli sa novorođenim detetom (Isusom), rekli su: „Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije …

Pročitaj više...

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 1

Velika mi je čast i privilegija, da u svoje i u ime svih muslimana sveta pišem o jednom od najvećih Poslanika koji je hodao ovom Zemlјom. Moj cilј je da sa ovom konciznom brošurom ukratko istaknem najvažnije aspekte poslanstva ovog velikog Allahov poslanika, Isusa Mesije (mir nad njim), i porukom …

Pročitaj više...

1. Istorija Kur'ana – Poslednja Božija objava

Šta je to Kur'an? Muslimani veruju da je Kur'an poslednja Božija objava. Oni veruju da je to Božija reč, koja  se u određenom broju godina (23. godine op.p.) spuštala poslaniku Muhammedu, mir nad njim. Kur'an je prepun mudrosti. On je prepun čuda i slavlјenja Boga i svedočenja Nјegove milosti i …

Pročitaj više...