Home / Biblija / DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 9
1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 9

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 9

 

Biblija govori o tome da je Isus bio iskušan, ali Bog ne može biti iskušan

„Imajući, dakle velikog Poglavara svešteničkog, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijeg, da se držimo priznanja. Jer nemamo Poglavara svešteničkog koji ne može postradati s našim slabostima, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi.“ (Poslanica Jevrejima, 4:14-15)

Stari Zavet ukazuje da se Bog ne može staviti na kušnju: „Ni jedan kad se kuša da ne govori: Bog me kuša; jer se Bog ne može zlom iskušati, i On ne kuša nikoga.“ (Jakovlјeva poslanica, 1:13)

Zato što Bog ne može biti kušan, a Isus je bio u iskušenju, s toga, Isus nije Bog.

Biblija govori o tome da su Isusova učenja bila od Boga a ne od njega samog

„Tada im odgovori Isus i reče: Moja nauka nije moja, nego Onog koji me je poslao.“ (Jovan, 7:16)

Da je Isus Bog ne bi ovo izgovorio jer bi u suprotnom kazao da je ova doktrina njegova.

Biblija kaže da je Isus umro, međutim Bog ne može da umre

„I pretvoriše slavu večnog Boga u obilјe smrtnog čoveka i ptica i četvoronožnih životinja i gadova.“ (Poslanica Rimlјanima, 1:23)

Večni i besmrtni Bog ne podleže smrti. Svojstvo apsolutne večnosti pripada samo Bogu.

Biblija kaže da je Isus živeo zbog Boga

„Kao što me posla živi Otac, i ja živim Oca radi; i koji jede mene i on će živeti mene radi.“ (Jovan, 6:57)

Isus ne može biti Bog jer je njegovo postojanje zavisilo od Boga.

Biblija kaže da su moći kojima je Isus raspolagao bile date

„I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlјi.“ (Jovan, 28:18)

Bog je uvek apsolutno svemoguć i Nјemu niko ne daje moć koju već poseduje. U suprotnom On ne bi bio Bog jer bi bio slab. S toga, Isus ne može biti Bog.

Biblija kaže da je Isus bio učen i da mu je Bog komandovao

„Kad podignete sina čovečijeg, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim; nego kako me nauči Otac moj onako govorim.“ (Jovan, 8:28)

„Jer ja od sebe ne govorih, nego Otac koji me posla On mi dade zapovest šta ću kazati i šta ću govoriti.“ (Jovan, 12:49)

„Ako zapovesti moje uzdržite ostaćete u lјubavi mojoj, kao što ja održah zapovesti Oca svog i ostajem u lјubavi Nјegovoj.“ (Jovan, 15:10)

Niko ne može zapovediti Bogu i podučavati Ga, inače Bog ne bi bio Sveznajući i bio bi podređen Svom učitelјu. S obzirom da je Isus bio učen i bilo mu je zapovedano od strane Boga, Isus ne može biti Bog. Učenik i učitelј, zapovednik i onaj kome se zapoveda ne mogu biti jednaki.

Autor: Adenino Otari

Check Also

Dokazi iz Biblije koji dokazuju da Isus ne moze biti Bog – (Knjiga)

Dokazi iz Biblije koji dokazuju da Isus ne moze biti Bog ↑ Klikni na naziv da …

Komentariši