Home / Biblija / DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 11
1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 11

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 11

 

Biblija kaže da je Isus Oca nazivao „svojim Bogom“

„A oko devetog sata povika Isus glasno govoreći: Ili! Ili! Lama savathani? Tj: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?“ (Matej, 27:46)

„Reče joj Isus: Ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k Ocu svom; nego idi k braći mojoj, i kaži im: Vraćam se k Ocu svom i Ocu vašem, i Bogu svom i Bogu vašem.“ (Jovan, 20:17)

„Koji pobedi učiniću ga stubom u crkvi Boga svog, i više neće izići napolјe; i napisaću na njemu ime Boga svog, i ime novog Jerusalima, grada Boga mog, koji silazi s neba od Boga mog, i ime moje novo.“ (Otkrovenje Jovanovo, 3:12)

Isus se nije smatrao Bogom, umesto toga, Isusov Bog bio je isti kao i naš Bog.

 

Biblija kaže da Bog ne može biti viđen

„Boga niko nije video nikad: jednorodni sin koji je u naručju Očevom, on Ga javi.“ (Jovan, 1:18)

Biblija na dva mesta govori da je Isus optužen da je Bog

Ali je on odbio te optužbe. Prema Bibliji, u najmanje dva primera, jevreji optužuju Isusa, zbog nadnaravnih dela koja je činio, da se on pretvara Bogom ili jednakim s Bogom. Da je Isus, neka je Božija milost i blagoslov nad njim, tvrdio da je Bog, verovatno bi mu se lјudi stalno suprotstavlјali i optuživali bi ga za to.

Kada je on, u ove dve situacije bio optužen, u jednom slučaju kada su ga nazvali Bogom, i drugom kada su ga nazvali jednakim s Bogom, on je odbio sve tvrdnje.  Kao odgovor na tvrdnje da je jednak s Bogom, on je odmah odgovorio:

„A Isus odgovarajući reče im: Zaista, zaista vam kažem: sin ne može ništa činiti sam od sebe nego šta vidi da Otac čini; jer šta On čini ono i sin čini onako; Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volјe svoje nego volјu Oca koji me je poslao.“ (Jovan, 5:19,30)

U odgovoru na optužbu da se naziva Bogom, on jevrejima prigovara „Isus im odgovori: Ne stoji li napisano u zakonu vašem: Ja rekoh: bogovi ste? Ako one nazva bogovima kojima reč Božija bi, i pismo se ne može pokvariti; Kako vi govorite onome kog Otac posveti i posla na svet: Hulu na Bogu govoriš, što rekoh: ja sam sin Božiji? (Jovan, 10:42-36)

Mala je verovatnoća da je ovo bio Isusov odgovor. Hastings u „Biblijskom rečniku“ (Dictionary of the Bible)  kaže: „Sumnjivo je da je Isus takve reči koristio za sebe.“ Grolijerova enciklopedija pod naslovom „Isus Hrist“ nagoveštava: „nesigurno je da li izražavanje Otac/Sin (Marko, 18.32, Matej, 11:25-27.) datira od samog Isusa.“

Profesor Univerziteta Ričmond, dr. Robert Alij, nakon značajnog perioda istraživanja pronađenih starih dokumenata zaklјučuje da:

„Biblijski stihovi u kojima se Isus naziva Sinom Božijim su kasniji dodaci, to je ono što je crkva proizvela o njemu. Takva tvrdnja o sopstvenom božanstvu nije bila postojala kroz čitav njegov život i delo nakon rekonstrukcije. Prve tri decenije nakon Isusove smrti hrišćanstvo nastavlјa da postoji ali kao jevrejska sekta. Prve tri decenije postojanja crkve protekle su unutar prostorija sinagoge. To bi bilo izvan njihove vere da su oni (sledbenici) smelo proklamovali Isuovo božanstvo.“

Pod pretpostavkom da je Isus i izgovorio da je „Božiji sin“, Šta je to značilo? Ono što prvo trebamo razumeti jeste jezik njegovog naroda, jezik jevreja kojima se obraćao.

Biblija kaže da je Bog imao mnoge „sinove“

Prvo, većina lјudi misli da ne postoje drugi stihovi koji su kontradiktorni ili označavaju jednako božansko sinovstvo drugim osobama u Starom i Novom zavetu.

Isusovo nazivanje sinom Božijim ga ne čini pravim Božijim sinom jer bi tako Adam, Jakov, Efraim, i mnogi drugi takođe trebali biti smatrani Božijim sinovima i trebali bi na isti način biti obožavani pod tim uslovima.

Adam: „Sina Matusalovog, sina Enohovog, sina Jeredovog, sina Maleleilovog, sina Kainanovog, sina Enosovog, sina Sitovog, sina Adamovog, sina Božijeg.“ (Luka, 3:38-39).

Izrailј je Božiji sin i prvorođenče: „A ti ćeš reći Faraonu: Ovako kaže Gospod: Izrailј je sin moj, prvenac moj.“ (Izlazak, 4:22)

„On će sazdati dom imenu mom, i utvrdiću presto carstva njegovog doveka. Ja ću mu biti Otac, i on će mi biti sin: ako učini šta zlo, karaću ga prutom lјudskim i udarcima sinova čovečjih.“ (2 Samuilova, 7:13-14)

„Ići će plačući, i s molitvama ću ih dovesti natrag; vodiću ih pokraj potoka pravim putem, na kome se neće spoticati; jer sam Otac Izrailјu, i Jefrem je prvenac moj.“ (Jeremija, 31:9)

„Vi ste sinovi Gospoda Boga svog, nemojte se rezati niti brijati među očima za mrtvacem.“ (Ponovlјeni zakon, 14:1)

 

Autor: Adenino Otari

Check Also

Dokazi iz Biblije koji dokazuju da Isus ne moze biti Bog – (Knjiga)

Dokazi iz Biblije koji dokazuju da Isus ne moze biti Bog ↑ Klikni na naziv da …

Komentariši