Home / Feqiir (page 2)

Feqiir

Biblija govori o tome da je Isus bio Božiji sluga

1

Kada se suočio sa opozicijom višeg autoriteta, Petar je rekao: „A Petar i apostoli odgovarajući rekoše: Većina se treba Bogu pokoravati negoli lјudima. Bog otaca naših podiže Isusa..“ (Dela Apostolska, 5:29-30) Isusovi sledbenici su se molili Bogu baš onako kako ih je to Isus naučio. „Oče naš koji si na …

Pročitaj više...

Kako se Isus molio Bogu?

1

Kako se Isus molio Bogu? „I otišavši malo pade na lice svoje moleći se i govoreći: Oče moj! Ako je moguće da me mimoiđe čaša ova; ali opet, ne kako ja hoću nego kako Ti.“ (Matej, 26:39) „On u dane tela svog molјenja i molitve k Onome koji Ga može …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 2

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 2 Da li je Isusovo telo boravilo na sigurnom mestu nakon njegove smrti? Osim da Isusovo telo nikada nije prolazilo kroz proces starenja (propadanja) tokom njegovog života on nije mogao biti Bog, ali ako nije podlezalo „propadanju“ on onda nije istinski bio lјudsko …

Pročitaj više...

5. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

Koncept Boga u islamu je kristalno jasan, i isključivo je od Božanskog izvora, a ne ljudskog nagađanja. Čovek, sa svim svojim čulima, vidi Božija stvaranja oko sebe – bilo da se tu radi o živim ili mrtvim objektima. U to su uključena i nebesa i Zemlja, i sve između njih …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 3

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 3 Isus lјude nije podučavao tome da je on Bog Da je Isus lјudima govorio da je on Bog, on bi prihvatio kompliment od ovog čoveka. Umesto toga, Isus ga je ukorio, poricajući da je blag, tj. Isus je poricao da je on …

Pročitaj više...