Home / Tekst / Vera za sva vremena / 3. Sveštenikov put u islam – Anselm Turmeda (živeo 1355-1423. g.)

3. Sveštenikov put u islam – Anselm Turmeda (živeo 1355-1423. g.)

O PODELJENOSTI HRIŠĆANA NA VIŠE PRAVACA I GRUPACIJA

Znajte, Bog vam se smilovao da su se hrišćani razdelili na sedamdeset i dve grupe. Jedna od prvih grupacija smatra da je Isus bog, tvorac, stvoritelj nebesa i zemlje. Odgovor takvima glasi: „Vi poričete i ne verujete, izdali ste i jevanđelisko učenje, jer tamo Mateja u delu ,,El-Mevfa” 20 (oprost) kaže da je Isus rekao svojim apostolima u noći kada su ga uzeli Jevreji: „Izbegao sam strah od smrti”, zatim se jako rastužio i promenio boju lica, pa je onda pao ničice plačući i moleći Boga rečima: „O moj Bože, ako možeš otkloni od mene čašu smrti i neka ne bude kako ja hoću, nego onako kako Ti želiš”. Ovo je odluka Isusa, mir nad njim, sa tim što se on kao ljudsko biće boji smiti, kao i to da on ima svoga Boga, jer Mu se obraća sa: „Moj Bože”. Međutim, oni i pored toga što navode njegovo ljudsko poreklo, strah i njegovu tugu, unose sumnju u Božiju svemoć kada kažu: „Ako možeš ukloni od mene čašu smrti”. Ovo je, dakle izraz otvorene sumnje u Božiju svemoć. A zna se da Isus, mir nad njim, veruje da ne postoji ništa što Bog nije u stanju da učini.

Kad bi znao da to Bog nije u stanju da učini, čemu bi onda značilo pitanje obraćanja NJemu?! Bože sačuvaj, da Božiji poslanik upošte sumnja u NJegovu Svemoć. Naprotiv, on se nalazi na najvećem stepenu uverenja sigurno da ne postoji apsolutno ništa što Bog nije u stanju da učini. Sve se događa po NJegovoj odredbi i volji. Nema drugog Boga osim NJega.

Takođe se za ovu navedenu hrišćansku grupaciju kaže da su u suprotnosti sa onim što kaže Jovan u dvanaestom delu svoga Jevanđelja, kako je Isus digao pogled u nebesa obraćajući se Bogu rečima: „Gospodaru ja Ti se zahvaljujem što si udovoljio mojim molbama, ali Te molim zbog ovih prisutnih, jer oni ne veruju u to da sam ja Tvoj poslanik…” Ovde Isus, mir nad njim, priznaje Boga za svog Gospodara, obraća Mu se, zahvaljuje na NJegovim blagodatima i što udovoljava njegovim molbama. Pa, kako onda možete reći da je Isus Bog koji je stvorio nebesa i zemlju, pa zar zdrav razum to može i da zamisli?!

Uverićemo vas u ono što kaže Jovan u petom poglavlju svoga Jevanđelja da je Isus rekao Jevrejima: „Ko posluša moj govor i veruje u ono sa čime sam poslan ući će u Raj”. Dalje nastavlja u istom poglavlju da su Jevrej i upitali Isusa: „Ko ti potvrđuje da je istina to što govoriš”? Na šta im je on odgovorio: „Gospodar koji me poslao, On mi je i svedok”. Pa, ovo je Isus, mir nad njim, koji tvrdi da je verovesnik, poslanik i da ima svoga Gospodara koji ga je poslao i da svako onaj ko radi po onome što od njega čuje i veruje u njegovo poslanstvo ući će u Raj.

Sledeći dokaz ćemo da vidimo u onome što kaže Marko u prvom poglavlju svoga Jevanđelja da je bio u Jerusalemu jedan lud čovek na čija je usta govorio demon, pa mu se primakao Isus, a demon je iz čoveka progovorio: „O Isuse, šta ti imaš sa mnom, zar želiš da me isteraš iz tela ovog čoveka, kako bi ljudi znali da si ti verovesnik. Ja znam da si ti verovesnik i Božiji duh i da te Bog Uzvišeni poslao”. Isus mu je naredio da izađe iz čoveka što je on i učinio, nakon čega je čovek ozdraveo. Svi prisutni su bili zadivljeni. Ovo ukazuje na potpunu tačnost i dokaz da je Isus čovek kao i ostala ljudska bića, kao i to da je poslanik iz skupine Božijih poslanika, neka je mir nad njima.

Druga grupa smatra da je Isus Božiji sin i da je on i bog i čovek, da je bog s božije strane,a da je čovek s majčine strane, pa da su Jevreji ubili u njemu tu majčinu stranu, a da njegovo božanstvo nije uništeno. Što se, pak, tela tiče ono je otišlo u grob, zatim u Pakao iz kojeg je opet izvađeno, kao što se dešavalo i ranijim Božijim poslanicima: Adamu, Noahu, Avramu…, tj. da su svi morali proći taj put zbog greha kojeg je počineo praotac Adam jedući zabranjeno voće. Oni veruju da su se svi verovesnici digli na nebo i da su u društvu sa Isusom, nakon što se spojilo ono njegovo ljudsko i božansko. Ovo verovanje je čisti kufr, tj. neverovanje i očita glupost. Neka nas Uzvišeni Bog sačuva iskušenja u koja spadaju verovanja ovakvih grupacija. Može im se reći: „Slagali ste na Boga i na Isusa, NJegovog poslanika”.

Dokaz tome se može pronaći i u onome što navodi Mateja u devetnaestom poglavlju svoga Jevanđelja, kako je Isus rekao učenicima: „Znajte i verujte da se vaš nebeski otac nalazi na nebu”, misleći time na Uzvišenog Boga, koji je Jedan, koji nije rodio i rođen nije, pa zar ima većeg svedoka od svedočenja Isusovog, mir nad njim, koji se protivi njihovim lažnim učenjima.

Što se tiče ostalih hrišćanskih grupacija, sve su zasnovane na lažima i izmišljotinama o kojima ja ne bih više govorio, iz želje da skratim i olakšam čitaocu, uz puno pouzdanje u Boga.

 

Iz knjige Anselma Turmeda: Tuhfetul-erib fir-redd ‘ala ehlis-salib

Check Also

Saveti o odgoju deteta

Učenjak Gazalija je izneo program odgoja deteta; program je osmišljen u vidu sedećih obaveza roditelja …

Komentariši