Home / Feqiir (page 4)

Feqiir

3. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

POLITIČARI I SVEŠTENICI SU UTICALI NA USVAJANjE DOKTRINE TROJSTVA Rimske političke vođe, od vremena cara Nerona, igrali su različite igre tokom krize Trojstva. Jedan očiti slučaj dogodio se kada je car Konstantin potvrdio doktrinu Trojstva više od 300 godina nakon nestanka Isusa, neka je mir na njega. Uloga Konstantina u …

Pročitaj više...

2. KONAČNO REŠENJE ZAGONETKE TROJSTVA

ISTORIJSKE BELEŠKE – RASPRAVE O TROJSTVU Pogled na hrišćanstvo sa stanovišta Trojstva nastalo je mnogo godina nakon nestanka Isusa, neka je mir na njega. Bez sumnje, ono nije bilo praktikovano od strane Isusa, neka je mir na njega, niti od bilo kog drugog poslanika. Zapravo, istinski sledbenici Isusa, neka je …

Pročitaj više...

1. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

Da li ste svesni istorijske rasprave između dve doktrine: Trojstva i Unitarijanizma? Da li ste takođe svesni da islam nudi konačno rešenje ovoj protivrečnosti? Nesuglasnost u vezi sa Trojstvom je jedan od ključnih događaja u istoriji hrišćanstva. Svetski priznati istoričar Edvard Gibon ukazuje da je kontroverzija Trojstva (koja je doživela …

Pročitaj više...

Uputa od Boga

Uzvišeni Gospodar je sve stvorio sa svrhom, i svim stvorenjima obezbedio uputu pomoću koje izvršavaju ono zbog čega su stvoreni. Naredio nam je da razmišljamo o NJegovim znakovima u svemiru i svemu što je stvorio, kao što nam je naredio i da razmišljamo o NJegovim objavljenim ajetima koje je spuštao …

Pročitaj više...

KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA 4

 UTICAJ PAVLA I PAVLOVE CRKVE Pavle je bio samoproklamovani apostol neznabošcima. Pozivanje na njegov život i njegovu ličnost uglavnom se zasnivalo na primarnim izvorima, naročito iz njegovih Poslanica i delom na osnovu Lukinih zapisa u svom Jevanđelju. Značajniji izveštaji o prirodi Pavlovog života (istorijski) činjenica je, povećavaju sumnju da je …

Pročitaj više...

Kratko objašnjenje glavnih islamskih termina

Kratko objašnjenje glavnih islamskih terminologija  Allah Ispravno Ime za jedinog istinskog Boga, Stvoritelja. Allah je istinski Bog celog čovečanstva (jevreja, hrišćana, muslimana, hindusa, budista, i svih stvorenja)   Muhammed Poslednji Poslanik jedinog istinitog Boga (Allah).   Islam Predanost volji Stvoritelja, istinskog Boga (Allah). Čovek može postići pravo zadovoljstvo i unutrašnji …

Pročitaj više...

Šta kaže Biblija o Muhammedu

Uzvišeni Bog je kazao: Kažite vi Meni: šta će biti sa vama ako je Kur‘an od Allaha, a vi u njega nećete da verujete, i ako je jedan od sinova Izrailovih posvedočio da je Kur‘an od Allaha kao što su to Knjige pre njega.“ (Kur'an, poglavlјe El- Ahkaf, 46:10) Tema ovog …

Pročitaj više...

Zajednička poruka svih Božijih poslanika

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. Zato da bi se podsetili ljudi na smisao života i da bi se vratili na Pravi put, mnogi poslanici i verovesnici uključujući Adama, Noa, Avrama, Mojsija, Isusa i Muhammeda su poslati od strane jedinog istinskog …

Pročitaj više...

Jedini istinski Bog u svetim knjigama

 Jedini istinski Bog u Bibliji (Stari Zavet): Čuj, O Izraele: Gospodin je naš Bog, Gospodin je Jedan.       (Ponovljeni zakon 6: 4) Nije li Jedan Bog načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? (Malahija 2: 15) Da biste me spoznali i da biste shvatili da sam ja On. Pre …

Pročitaj više...