Home / Tekst / Monoteizam / Zajednička poruka svih Božijih poslanika

Zajednička poruka svih Božijih poslanika

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva.

Zato da bi se podsetili ljudi na smisao života i da bi se vratili na Pravi put, mnogi poslanici i verovesnici uključujući Adama, Noa, Avrama, Mojsija, Isusa i Muhammeda su poslati od strane jedinog istinskog Boga da ljudima prenesu ovu poruku:

——— Adam                   Jedan je Bog

——— Noa                    Jedan je Bog

——— Avram                 Jedan je Bog

——— Mojsije               Jedan je Bog

——— Isus                     Jedan je Bog

——— Muhammed          Jedan je Bog 

            Bog je poslao ove glavne poslanike, kao što je slao i druge poslanike i verovesnike da bi izvršili nekoliko zadataka i misija, od kojih su:        

 1) Da prime uputu od Boga i da je dostave ljudima.

 2) Da dostave poruku da je Bog Jedan.

 3) Da budu uzor svome narodu.

 4) Da poduče svoj narod kako da čuvaju  Božije naredbe i kako da Ga se plaše.  

5) Da poduče svoje sledbenike bitnim verskim i moralnim načelima i ovosvetskim pitanjima. 

6) Da upute one koji su zalutali, koji su neposlušni Stvoritelju, ili koji obožavaju druge bogove ili idole.

7) Da obaveste ljude o njihovoj konačnoj destinaciji (Sudnji Dan) i ono što nakon toga proizilazi – Raj ili Pakao.

Isti je Bog koji je stvorio i poslao sa uputom ove poslanike i verovesnike. On je Stvoritelj svih ljudi, svih životinja i svih stvari. Taj JEDINI ISTINITI BOG je Onaj koji je stvorio Univerzum (uključujući prirodu) i sve što se nalazi u njemu. On je stvoritelj života, smrti, i života nakon smrti.

Jednoća Boga ovog istinskog Boga, Stvoritelja, je jasno dokaziva i lako shvatljiva u svetim spisima jevreja, hrišćana, muslimana i ostalih.

Ako objektivno i iskreno proučavamo pojam Boga u Bibliji i u Kur’anu, iskreni tragalac za istinom biće u mogućnosti da prepozna jedinstvena svojstva koje pripadaju samo Jednom istinitom Bogu.

Neka od svojstava zbog kojih se samo Ovaj jedino istiniti Bog razlikuje od drugih božanstava koji se smatraju bogovima su:

 • Ovaj istinski Bog je Stvoritelj, nije stvoren.
 • Ovaj istinski Bog je Jedan, a ne trojica ili više! I On nema saučesnika niti je iko Njemu sličan!
 • Ovaj jedini i istinski Bog je nevidljiv; niko Ga ne može videti u ovom životu. On nije fizički manifestvovan ili inkarnisan u drugim formama.
 • Ovaj jedini i istinski Bog je večan; On ne umire niti se menja.
 • Ovaj jedini i istinski Bog nije u potrebi za bilo kim, kao što su majka, supruga, ili sin; ili za nečim kao što je hrana, piće, ili pomoć. Dok su Njegova stvorenja u potrebi za Njim.
 • Ovaj jedini istinski Bog je jedinstven u Svojim svojstvima; niko mu nije sličan. Nikakav ljudski ili životinjski opis se ne može Njemu pripisati.

Možemo uzeti ove kriterijume i  kvalitete (kao i ostale koje pripadaju samo Njemu) za upoređivanje, ispitivanje i negiranje bilo kojih tvrdnji navodnih božanstava da su bogovi.

A sada bih se vratio na diskusiju o istoj poruci, prethodno spomenutoj, pritom citirajući neke od stihova iz Biblije i iz Kur’ana u kojima se potvrđuje Jednoća Boga.

Zahvaljujući obimnim pročitanim i prostudiranim štivom o hrišćanstvu, kao i razgovorima sa mnogim hrišćanima , došao sam do zaključka da hrišćansko shvatanje jednog Boga uključuje: 

1- Bog Otac

2- Bog Sin

3- Bog Sveti Duh 

Tako da na osnovu zdravog razuma i jednostavne logike, posvećeni i iskreni tragač za istinom se može zapitati:

 • Šta misliš pod time kad kažeš Bog je Jedan, a ukazuješ na TRI BOGA?
 • Da li je Bog jedan u trojici ili trojica u jednom (1 u 3 ili 3 u 1)?! 

Takođe, prema hrišćanskom verovanju, ova tri „Boga“ imaju različite indentitete, slike, uloge, i funkcije:

 1. Bog Otac = Stvoritelj.
 2. Bog Sin = Spasitelj.
 3. Bog Sveti Duh = Savetnik.

U svakom slučaju, ako je Isus, Bog Sin (ili Božiji sin) pravi Bog ili deo jednog Boga, zar se to ne suprostavlja onome što Biblija kaže da niko ne može da vidi Boga, niti da čuje Njegov glas? U Bibliji se navodi:

 • Niti ste glasa Njegova ikada čuli niti ste lice Njegovo ikada videli. (Evanđelje po Ivanu 5:37)
 • Koji jedini ima besmrtnost, boravi u svetlu nedostupnom, Koga niko od ljudi ne vide niti Ga videti može. Njemu čast i vlast večna. Amin. (Prva poslanica Timoteju 6:16)
 • „A ti“ reče „ moga lica ne možeš videti, jer ne može čovek mene videti i u životu ostati. (2. Mojsijeva Knjiga 33: 20)

Na osnovu ovih i drugih biblijskih tekstova, najiskrenije pitam: „Kako možemo uskladiti verovanje da je Isus Bog sa biblijskim svedočenjem da niko nikada nije video Boga, niti da je iko čuo njegov glas?“

Zar nisu jevreji, njegova porodica, i njegovi sledbenici videli Isusa (Boga Sina, kao što neki veruju) i čuli njegov glas?

 • Da li postoji tajna ili skriveni smisao koja se tiče istine o Bogu?

U Bibliji, istiniti Bog nedvosmisleno i jasno svedoči:

Ja sam Bog, i nema drugog Boga. Nisam tajno govorio ili skrivao moje namere… I ja sam Bog, i govorim istinu; Ja ukazujem na ono što je ispravno.” (Isaijah 45: 19)

Pa, sta je onda ISTINA?

Dr. Nadži I. Arfedž

Check Also

Patrijarh Theodosis: I mi palestinski hrišćani kažemo za Boga “Allah”

RT:  Za Zapad, riječi Allahu Ekber zvuče kao prijetnja. Šta kršćani Svete zemlje misle o …

Komentariši