Home / Tekst / Monoteizam

Monoteizam

Obaveznosti poštovanja ljudskog bića

Uzvišeni Allah (Bog) je počastio čoveka i učinio ga najboljim stvorenjem. Kaže Uzvišeni Allah (Bog): Mi smo odlikovali sinove Adamove. (Kur’an, poglavlje El-Isra, 70.) Pogledajte samo reakciju Poslanika Muhammeda, mir nad njim, pored kojeg je prolazila dženaza (sahrana), a on je ustao. njegovi sledbenici su kazali da je u pitanju  …

Read More »

Zajednička poruka svih Božijih poslanika

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. Zato da bi se podsetili ljudi na smisao života i da bi se vratili na Pravi put, mnogi poslanici i verovesnici uključujući Adama, Noa, Avrama, Mojsija, Isusa i Muhammeda su poslati od strane jedinog istinskog …

Read More »

Jedini istinski Bog u svetim knjigama

 Jedini istinski Bog u Bibliji (Stari Zavet): Čuj, O Izraele: Gospodin je naš Bog, Gospodin je Jedan.       (Ponovljeni zakon 6: 4) Nije li Jedan Bog načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? (Malahija 2: 15) Da biste me spoznali i da biste shvatili da sam ja On. Pre …

Read More »

Molitva se upućuje samo Bogu

Bog je blizu Svojih robova; vidi gde se nalaze i zna njihovu situaciju. On čuje ono što govore i odaziva se njihovim molitvama. Ništa o njima nije Mu skriveno, i On kaže (u prevodu značenja): “Allahu ništa nije tajna ni na Zemlji ni na nebu!” (Kur’an, Imranova porodica, 5) Bog …

Read More »

Patrijarh Theodosis: “Mi palestinski hrišćani kažemo “Allahu Ekber”

RT:  Za Zapad, reči Allahu Ekber zvuče kao pretnja.Šta hrišćani Svete zemlje misle o tim rečima? Theodosis: Mi hrišćani takođe govorimo ‘Allahu Ekber’. Ovo je izraz našeg razumevanja da je Stvoritelj Najveći. Ne želimo da se ova fraza vezuje za masakre i zločine. Odbijamo poistovećivanje ovih reči sa masakrima i ubijanjem. …

Read More »

Opovrgavanje doktrine Trojstva rečima Isusa Hrista

Prvi citat: U Jevanđelju po Jovanu (17:3) se navodi Isusov razgovor s Bogom: „A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.“ Eto, tako je Isus objasnio da se večni život zadobija verom u Božije jedinstvo i poslanstvo njegovog verovesnika Isusa. On …

Read More »