Breaking News
Home / Tekst / Monoteizam

Monoteizam

Žena između islama i sekularizma

Živimo u vremenu u kojem su islam i islamsko učenje postali top-tema, ne samo među muslimanima i muslimanskim učenjacima, već i u zapadno-kršćanskim intelektualnim krugovima i medijima. Što se tiče nemuslimanskih autora, zanimljivo je to da oni danas, islam, a ne recimo kršćanstvo, koje je bilo direktan povod nastanka i …

Read More »

Priča o ateisti i čudesnom čamcu

Jedan ateista (koji nije vjerovao u postojan­je Stvoritelja) izazvao je islamske učenjake u svojoj zemlji, pa oni odabraše najoštroumnijeg među nji­ma da mu odgovori, i odrediše mu termin. U određeno vrijeme svi su čekali dolazak tog učenjaka, ali je on kasnio. Ateista reče okuplje­nima: “Vaš učenjak se prepao i nije …

Read More »

Zašto islam ne priznaje božanstvenost Isusa Hrista?

Kur’an kaže: „Reci: „O sljedbenici [1] Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!“ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: „Budite svjedoci …

Read More »

Šta je najvažnije nakon što osoba prihvati Islam?

Sve više ljudi u svijetu, kao i zemljama sa prostora Balkana, poput Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Slovenije, prihvata Islam. Jedan od posljednjih ljudi sa medijskim publicitetom sa Balkana koji su prihvatili Islam jeste popularni sportski komentator Marjan Mijajlović, kojeg se porodica odmah odrekla nakon što …

Read More »

Obaveznosti poštovanja ljudskog bića

Uzvišeni Allah (Bog) je počastio čoveka i učinio ga najboljim stvorenjem. Kaže Uzvišeni Allah (Bog): Mi smo odlikovali sinove Adamove. (Kur’an, poglavlje El-Isra, 70.) Pogledajte samo reakciju Poslanika Muhammeda, mir nad njim, pored kojeg je prolazila dženaza (sahrana), a on je ustao. njegovi sledbenici su kazali da je u pitanju  …

Read More »

Zajednička poruka svih Božijih poslanika

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. Zato da bi se podsetili ljudi na smisao života i da bi se vratili na Pravi put, mnogi poslanici i verovesnici uključujući Adama, Noa, Avrama, Mojsija, Isusa i Muhammeda su poslati od strane jedinog istinskog …

Read More »

Jedini istinski Bog u svetim knjigama

 Jedini istinski Bog u Bibliji (Stari Zavet): Čuj, O Izraele: Gospodin je naš Bog, Gospodin je Jedan.       (Ponovljeni zakon 6: 4) Nije li Jedan Bog načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? (Malahija 2: 15) Da biste me spoznali i da biste shvatili da sam ja On. Pre …

Read More »

Molitva se upućuje samo Bogu

Bog je blizu Svojih robova; vidi gde se nalaze i zna njihovu situaciju. On čuje ono što govore i odaziva se njihovim molitvama. Ništa o njima nije Mu skriveno, i On kaže (u prevodu značenja): “Allahu ništa nije tajna ni na Zemlji ni na nebu!” (Kur’an, Imranova porodica, 5) Bog …

Read More »