Home / Tekst / Monoteizam (page 2)

Monoteizam

Žena između islama i sekularizma

Živimo u vremenu u kojem su islam i islamsko učenje postali top-tema, ne samo među muslimanima i muslimanskim učenjacima, već i u zapadno-kršćanskim intelektualnim krugovima i medijima. Što se tiče nemuslimanskih autora, zanimljivo je to da oni danas, islam, a ne recimo kršćanstvo, koje je bilo direktan povod nastanka i …

Pročitaj više...

Priča o ateisti i čudesnom čamcu

Jedan ateista (koji nije vjerovao u postojan­je Stvoritelja) izazvao je islamske učenjake u svojoj zemlji, pa oni odabraše najoštroumnijeg među nji­ma da mu odgovori, i odrediše mu termin. U određeno vrijeme svi su čekali dolazak tog učenjaka, ali je on kasnio. Ateista reče okuplje­nima: “Vaš učenjak se prepao i nije …

Pročitaj više...

Zašto islam ne priznaje božanstvenost Isusa Hrista?

Kur’an kaže: „Reci: „O sljedbenici [1] Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!“ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: „Budite svjedoci …

Pročitaj više...

Šta je najvažnije nakon što osoba prihvati Islam?

Sve više ljudi u svijetu, kao i zemljama sa prostora Balkana, poput Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Slovenije, prihvata Islam. Jedan od posljednjih ljudi sa medijskim publicitetom sa Balkana koji su prihvatili Islam jeste popularni sportski komentator Marjan Mijajlović, kojeg se porodica odmah odrekla nakon što …

Pročitaj više...

Šta kaže Kur'an o verovanju u Trojstvo?

Koncept Boga u islamu je kristalno jasan, i isključivo je od Božanskog izvora, a ne ljudskog nagađanja. Čovek, sa svim svojim čulima, vidi Božija stvaranja oko sebe – bilo da se tu radi o živim ili mrtvim objektima. U to su uključena i nebesa i Zemlja, i sve između njih …

Pročitaj više...

Odgovor na zablude Avgustina filozofa po pitanju trojstva

Avgustin za Trojstvo  tvrdi da se u krajnjem slučaju svodi na jedno. On za to navodi primer mozga koji je istovremeno subjekat, predmet i sredstvo spoznaje. Pobijajući ovu tvrdnju mi kažemo da se ovde radi o čisto teoretskom trojstvu, dok je Trojstvo u koje veruju hrišćani realnost, jer su Otac, …

Pročitaj više...

Obaveznosti poštovanja ljudskog bića

Uzvišeni Allah (Bog) je počastio čoveka i učinio ga najboljim stvorenjem. Kaže Uzvišeni Allah (Bog): Mi smo odlikovali sinove Adamove. (Kur'an, poglavlje El-Isra, 70.) Pogledajte samo reakciju Poslanika Muhammeda, mir nad njim, pored kojeg je prolazila dženaza (sahrana), a on je ustao. njegovi sledbenici su kazali da je u pitanju  …

Pročitaj više...

Zajednička poruka svih Božijih poslanika

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. Zato da bi se podsetili ljudi na smisao života i da bi se vratili na Pravi put, mnogi poslanici i verovesnici uključujući Adama, Noa, Avrama, Mojsija, Isusa i Muhammeda su poslati od strane jedinog istinskog …

Pročitaj više...

Jedini istinski Bog u svetim knjigama

 Jedini istinski Bog u Bibliji (Stari Zavet): Čuj, O Izraele: Gospodin je naš Bog, Gospodin je Jedan.       (Ponovljeni zakon 6: 4) Nije li Jedan Bog načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? (Malahija 2: 15) Da biste me spoznali i da biste shvatili da sam ja On. Pre …

Pročitaj više...

Molitva se upućuje samo Bogu

Bog je blizu Svojih robova; vidi gde se nalaze i zna njihovu situaciju. On čuje ono što govore i odaziva se njihovim molitvama. Ništa o njima nije Mu skriveno, i On kaže (u prevodu značenja): “Allahu ništa nije tajna ni na Zemlji ni na nebu!” (Kur'an, Imranova porodica, 5) Bog …

Pročitaj više...