Home / Tekst / Analiza religija / Zašto islam zabranjuje poliandriju?

Zašto islam zabranjuje poliandriju?

Pitanje: Ako je muškarcu dozvoljeno da ima više od jedne žene, zašto islam zabranjuje ženi da ima više od jednog muža?

Odgovor: Mnogo je ljudi, uključujući i neke muslimane, koji dovode u pitanje logiku dozvoljavanja muškarcu ženidbe sa dve, tri ili četiri žene, a zabranjivanja istog “prava” ženama. Najpre da razjasnimo nešto: Islam teži pravednom društvu, u kome su prava jednaka. Allah je muškarca i ženu stvorio jednakima, ali sa različitim sposobnostima i odgovornostima. Muškarac i žena se razlikuju i fizički i psihički. Njihove odgovornosti i obaveze su, takođe, drugačije. Pred islamskim zakonom, čovek i žena su jednaki – ali nisu identični. U poglavlju Žene, od 22. do 24. odlomka daje se spisak žena koje muškarac ne sme da oženi, a u 24. odlomku stoji još: I udate žene. (Kur'an, poglavlje: Žene, odlomak 24.)

Dopustite mi da nabrojim razloge zabrane poliandrije u islamu:

1. Ako čovek ima više od jedne supruge, oba roditelja novorođene dece su dobro poznata, i otac i majka se lako mogu identifikovati. U zajednici žene sa više muževa, samo bi se mogla identifikovati majka, a ne i otac. U islamu je jako bitno znati oba detetova roditelja. Psiholozi nam kažu da deca koja ne znaju ko su im roditelji, naročito ako ne znaju ko im je otac, prolaze kroz mnoge traume i mentalne potrese. Njihovo detinjstvo je vrlo često nesrećno. Zato deca prostitutki nemaju normalan život. Kada bi došlo vreme upisa deteta u školu, kad upitaju majku za ime oca tog deteta, majka bi morala dati dva ili više imena. Ja sam svestan da su poslednja naučna dostignuća omogućila laku identifikaciju oba roditelja, pomoću genetskih testova. Zato će neko reći da je ova tačka važila u prošlosti.

2. Po prirodi i urođenom nagonu, čovek je sposobniji za poligamiju, nego što je žena sposobna za poliandriju.

3. Sa biološke strane gledano, lakše je čoveku obavljati svoje dužnosti supružnika, čak i ako ima više žena. Žena međutim, ako ima nekoliko muževa neće biti u stanju obavljati svoje dužnosti kao supruga. Žena prolazi kroz nekoliko psiholoških faza tokom menstrualnog ciklusa.

4. Žena koja ima više muževa ima više seksualnih partnera istovremeno i time je podložnija veneričnim i seksualno prenosivim bolestima, koje se, opet, mogu preneti na njene muževe, čak i ako niko od njih nema ni jednu vanbračnu vezu. Ništa od ovoga se ne događa kada čovek ima više žena i ni jedan bračni partner ne upražnjava vanbračne odnose.

Navedeni razlozi se vrlo lako uočavaju i u skladu su sa logikom. Najverovatnije postoji još razloga zbog kojih je Uzvišeni Allah, Koji zna sve, zabranio ženi da ima više muževa.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši