Home / Tekst / Nauka i religija / O osećajnim svojstvima kože…

O osećajnim svojstvima kože…

Dr. Tejatat Tejasen: “La ilahe illallah, Muhammedu-r-Resulullah!”
Ovaj čovek je izgovorio šehadet i time objavio da je postao musliman. Desilo se to na Osmoj Saudijskoj Medicinskoj Konferenciji koja je zasedala u Rijadu. Reč je o profesoru Tejatat Tejasen-u, šefu katedre za Anatomiju na Chiang Mai Univerzitetu u Tailandu, koji je prije toga vršio funkciju dekana Medicinskog Fakulteta na istom univerzitetu.

Predočili smo profesoru Tejasenu neke Kur’anske ajete i hadise koji se odnose na njegovu užu specijalnost – anatomiju.  On je tom prilikom izneo komentar da i Budističke svete knjige (Dr. Tejasen je u to vreme bio budista op.p.) navode tačne opise faza u razvoju embria.  Mi smo mu kazali da smo vrlo nestrpljivi da vidimo te opise i naučimo više o tim knjigama.  Godinu dana kasnije, profesor Tejasen je posetio Univerzitet Kralja Abdul-Aziza gde smo ga mi podsetili na njegovu prijašnju izjavu.  On nam se izvinuo i rekao da je tu izjavu dao bez da je pre toga dovoljno ispitao stvar.  Nakon što je proverio Budističke svete knjige našao je da one ne sadrže ništa što bi bilo relevantno po datom pitanju.
Nakon ovoga, profesoru Tejansenu smo predstavili predavanje profesora Keith Moore-a koje govori o podudarnosti moderne embriologije sa onim što sadrže Kur’an i Sunnet.  Pitali smo profesora Tejansenu da li poznaje profesora Keith Moore-a na što je on odgovorio da ga, naravno, poznaje dodajući da je profesor Moore jedan od vodećih svetskih naučnika u tom polju.
Kada je profesor Tejansen prostudirao ovo predavanje i on je također ostao zapanjen.  Mi smo mu potom postavili nekoliko pitanja vezanih za njegovu specijalnost.  Jedno od pitanja se odnosilo na moderna otkrića iz oblasti dermatologije (medicinske nauke koja se bavi izučavanjem i lečenjem kože op.p).  Pitanje se odnosilo da to da li bi čovek prestao osećati bol prouzrokovan opekotinama.  Odgovor Dr. Tejasena je bio:  “Da, ukoliko su opekotine duboke!”

Dr. Tejasenu smo se obratili sledećim rečima: “Verujemo da će vam biti interesantno da saznate da u ovoj knjizi, Kur’anu, postoji 1400 godina star opis koji govori o momentu kazne za nevernike koji će biti prženi Džehennemskom (ar.Pakao) vatrom.  Ovaj opis kaže da, kada im koža izgori, Allah će nevernicima dati novu kožu kako bi mogli osetiti kaznu koja im se daje, time ukazujući na činjenicu da se nervi preko kojih osećamo nalaze u koži.”
Ajet glasi:
One koji ne veruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamenićemo im ih drugim kožama da osete pravu patnju.
Allah je, zaista silan i mudar.
(Prevod značenja Kur’ana 4:56)

Upitali smo:  “Da li se slažete da je ovde, prije 1400 godina, ukazano na bitnost činjenice da se nervi preko kojih osećamo završavaju u koži?”  Dr. Tejasen je odgovorio: “Da, slažem se.  Poznavanje činjenica o osetilnosti je očigledno prisutno već dugo vremena jer vidimo da se kaže da ako neko nešto pogreši biti će kažnjen gorenjem u vatri a zatim će Allah toj osobi dati novu kožu i njome je prekriti kako bi ponovo osjetila bolnu patnju.  To znači da su oni još pre mnogo godina znali da se receptori (prijemnici) za osećaj bola moraju nalaziti u koži te su govorili o obnavljanju kože.”
Koža (slika 8.1) je centar osećaja opekotina.  Dakle, ukoliko bi koža potpuno izgorila, čovek gubi osećaj bola.  Iz ovog razloga će Allah Uzvišeni kazniti nevernike na Sudnjem Danu time što će im vraćati njihove kože sve jednu iza druge.
Profesora Tejasena smo dalje upitali: “Je li moguće da su ovi ajeti poslaniku Muhammedu mogli doći iz nekog ljudskog izvora?”  Profesor Tejasen je priznao da čovek nije mogao biti izvor tog znanja ali je ostao zapitan od kuda je Muhammed to mogao saznati? Naš odgovor je glasio: “Od Allaha, onog koji je najviše Hvaljen i Uzvišen.”  “Ali ko je uopšte Allah?”, bilo je profesorovo sljedeće pitanje.
Nas odgovor je glasio: “On je Stvoritelj svega što postoji.  Ako spoznate neku mudrost, to je zato što mudrost dolazi samo od Onoga koji je Najmudriji.  Ako dođete do nekog novog saznanja o stvaranju svemira, onda je to iz razloga što je svemir delo Onoga koji poseduje svo znanje.  Ako nađete savršenost u stvorenjima, onda to ukazuje na činjenicu da su ta stvorenja stvorena od strane Onoga koji najbolje poznaje stvari.  I ako nađete milost, onda je to svedok činjenice da ona dolazi od Najmilostivijeg.  Na isti način, ako shvatite stvaranje kao deo jednog jedinstvenog poredka gde je sve čvrsto povezano, onda je to pokazatelj da je to stvaranje delo Jedinog Stvoritelja, slavljen i uzvišen neka je On.”

Slika 8.1
Profesor Tejasen se složio sa onim što smo rekli.  Vratio se u svoju zemlju gde je održao nekoliko predavanja o njegovim novih saznanjima i otkrićima.  Prenešeno nam je da je 5 njegovih studenata, kao rezultat ovih predavanja, prešlo na Islam.  Potom je usledila Osma Saudijska Medicinska Konferencija prilikom koje je profesor Tejasen prisustvovao na nekoliko izlaganja o tome šta Kur’an i Sunnet kažu o medicini.
Protekla su 4 dana u kojima je profesor Tejasen razgovarao sa učenjacima, muslimanima i nemuslimanima o ovom fenomenu Kur’ana i Sunneta.  Na koncu, Dr. Tejasen je ustao i izjavio:
“U protekle 3 godine sam postao zainteresovan za Kur’an kojeg sam dobio od šejha(ar.učenjaka) Abdulmedžida Az-Zindanija.  Prošle godine sam od šejha također dobio tekst kojeg je napisao profesor Keith Moore.  Šejh me je zamolio da prevedem taj tekst na Tai jezik i održim par predavanja muslimanima u Tailandu.  Ja sam ispunio ovaj njegov zahtev i to možete potvrditi na kaseti koju sam šejhu doneo kao poklon.  Na osnovu mog ličnog istraživanja, i na osnovu onoga što sam saznao na ovoj konferenciji, ja verujem da sve ono što je zabeleženo u Kur’anu pre 1400 mora biti istina koja se može dokazati naučnim putem.  S obzirom da Verovesnik Muhammed nije mogao ni čitati ni pisati, Muhammed je morao biti Poslanik i Dostavljač ove istine koja mu je bila objavljena kao pouka od Jedinog Stvoritelja.  Ovaj stvoritelj mora da je Allah, ili Bog.  Stoga, smatram da je vreme reći ‘La ilahe illallah’, niko nije dostojan da mu se robuje osim Allaha, ‘Muhammedu-r-Resullullah’, Muhammed je Allahov poslanik…”
“Mnogo sam naučio ne samo iz naučnih predavanja koja su održana ovde na konferenciji nego i sastajući se sa mnogim velikim naučnicima te postajući prijatelj sa nekima od njih.  Najdragocenija stvar koju sam dobio na ovoj konferenciji jeste ‘La ilahe illallah Muhammedu-r-Resullullah’ i to što sam postao musliman.”
Istina zaista dolazi od Allaha Uzvišenog koji je u Kur’anu rekao:
Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga Istina i da vodi na Put Silnoga i Hvaljenoga!
(Prevod značenja Kur’ana 34:6)

Check Also

VIDEO – Prirodna medicina u religijskim tradicijama

Profesor Fejzo Radončić i Dr. Miroljub Petrovič u podkastu “NAJBITNIJE”

Komentariši