Home / Tekst / Analiza religija / Zašto je u islamu dozvoljena poligamija?

Zašto je u islamu dozvoljena poligamija?

Zašto je muslimanu dozvoljeno da ima više od jedne žene?

DEFINICIJA POLIGAMIJE

Poligamija je brak u kome jedan čovek ima više od jedne žene. Za razliku od poligamije, poliandrija je tip braka u kome žena ima više supruga. U islamu, poligamija je dozvoljena, a poliandrija apsolutno zabranjena. Sada da pređemo na postavljeno pitanje: Zašto jedan čovek može da oženi više žena?

KUR'AN JE JEDINA RELIGIJSKA KNJIGA NA SVETU KOJA KAŽE: OŽENITE SAMO JEDNU ŽENU!

Kur'an je jedina verska knjiga na kugli zemaljskoj koja sadrži frazu: Oženite se samo jednom ženom! Ni jedna religijska knjiga na svetu ne preporučuje ljudima da se ožene samo jednom ženom. Ni u jednoj drugoj religijskoj knjizi (u Vedama, Ramajanima, Mahabharati, Giti, Talmudu i Bibliji) nećete naći ograničenje po pitanju broja žena u jednom braku! Po ovim knjigama, čovek može da oženi neograničeno mnogo žena. Mnogo kasnije su hindu sveštenici i hrišćanska crkva ograničili broj žena na jednu. Mnoge ličnosti iz hinduizma su imale više žena odjednom, tako stoji u njihovim verskim knjigama. Kralj Dašrat, Ramain otac, imao je više od jedne žene. Krišna je imao nekoliko žena.

Nekada je hrišćanima bilo dozvoljeno oženiti koliko god žele žena, jer im Biblija ničim to ne ograničava. Tek pre nekoliko vekova je hrišćanska crkva posebnim aktom ograničila broj žena na jednu.

Višeženstvo je dozvoljeno kod Jevreja. U Talmudu ćete naći da je Abraham imao tri, a Solomon na stotine žena. Ta praksa je nastavljena sve dok rabin Geršom bin Jehudah (960-:1030) nije objavio poseban akt protiv višeženstva.

Jeste li čuli za izveštaj Hindusi su naklonjeniji višeženstvu nego muslimani? Komisija za utvrđivanje položaja žene u islamu, u svom izveštaju, obavljenom 1975. godine, na stranicama 66. i 67. navodi da je 1951-1961. godine u poligamijskom braku živelo 5.06% hindusa i samo 4.31% muslimana u Indiji. Prema indijskom zakonu, svakom nemuslimanu je zabranjeno višeženstvo. Uprkos tome, više hindusa je živelo u takvom braku nego muslimana. Nekada ni njima nije bio ograničen broj žena. Tek je 1954. godine posebnim zakonom hindusima zabranjeno višeženstvo. Dakle, indijski zakon hindusima zabranjuje višeženstvo, a ne njihove verske knjige.

Hajdemo sada da vidimo zašto islam dozvoljava ženidbu sa više od jedne žene.

KUR'AN JE OGRANIČIO VIŠEŽENSTVO

Kao što sam već napomenuo, Kur'an je jedina verska knjiga na svetu koja kaže: Oženite samo jednu ženu. Citirana fraza se nalazi u sledećem kur'anskom stihu iz poglavlja Žene: Ženite se onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dve, sa po tri i sa po četiri! A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo jednom. (Kur'an, En-Nisa, 3)

Pre nego što je Kur'an objavljen, nije postojala gornja granica za broj žena u jednom braku. Mnogi Arapi su prosto skupljali žene, neki su ih imali na stotine! Islam je postavio gornju granicu od četiri žene. Islam je dozvolio muslimanu da ima dve, tri ili četiri žene, ali pod uslovom da prema svima njima bude pravedan. Kur'an kaže u poglavlju Žene: Vi nećete moći potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to želeli. (Kur'an, En-Nisa, 129)

Zbog toga, višeženstvo u islamu nije pravilo već izuzetak! Mnogo ljudi misli da je višeženstvo jedna od obaveza u islamu. Uopšteno, u islamu postoji pet kategorija dela:

  • Farz- stroga obaveza;
  • Mustehab – poželjno delo;
  • mubah – dozvoljeno, niti naređeno niti zabranjeno;
  • mekruh – ne preporučuje se;
  • haram – strogo zabranjeno delo.

Višeženstvo spada u kategoriju dozvoljenog, mubah. To nikada ne može biti znak da je musliman koji ima dve, tri ili četiri žene bolji od muslimana koji ima samo jednu.

PROSEČAN ŽIVOTNI VEK ŽENA JE VEĆI NEGO MUŠKARACA

Odnos između broja novorođene muške i ženske dece je isti. Međutim, ženska deca imaju bolji imunitet od muške. Žensko dete se lakše izbori sa bolestima. Zbog toga je, u pedijatrijskom periodu, veći broj smrtnih slučajeva među dečacima, nego među devojčicama. Tokom ratova, mnogo više muškaraca bude ubijeno. Mnogo više muškaraca umre u raznim nesrećama i od raznih bolesti. Prosečan životni vek žene je veći od prosečnog životnog veka muškarca. Bilo gde u svetu ćete naći više udovica nego udovaca.

U INDIJI JE VIŠE MUŠKARACA NEGO ŽENA ZBOG UBISTVA FETUSA I MALIH DEVOJČICA

Indija je jedna od malobrojnih zemalja, zajedno sa svojim susedima, koja ima više muške populacije nego ženske. Razlog tome je visok nivo ubijanja ženske dece, kao i činjenica da se u Indiji godišnje, kroz abortuse, ubije preko milion beba za koje se utvrdi da su devojčice! Ako se ovaj šejtanski običaj zaustavi, Indija će, takođe, imati više žena nego muškaraca.

 

U SVETU JE BROJ ŽENA VEĆI NEGO BROJ MUŠKARACA

U Sjedinjenim Američkim Državama žene su brojnije od muškaraca za 7.8 miliona. Sam Njujork ima milion žena više nego muškaraca, a od ukupnog broja muškaraca njih trećina su homoseksualci. U celoj SAD ima ukupno 25 miliona homoseksualaca! To znači da svi ti ljudi nemaju nameru sklopiti brak sa ženom. U Velikoj Britaniji broj žena je veći od broja muškaraca za 4 miliona. Nemačka ima 5 miliona žena više nego muškaraca. U Rusiji je broj žena veći za 9 miliona od broja muškaraca. Samo Allah zna koliko je u čitavom svetu više žena nego muškaraca!

OGRANIČAVANJE MUŠKARACA DA SE ŽENE SAMO JEDNOM ŽENOM NIJE PRAKTIČNO

Čak i da se svaki muškarac oženi sa po jednom ženom, opet bi samo u SAD bilo preko 30 miliona žena koje ne bi mogle naći muža (u obzir smo uzeli da u SAD ima 25 miliona homoseksualaca). Ostalo bi 4 miliona žena u Velikoj Britaniji, 5 miliona žena u Nemačkoj i 9 miliona žena u Rusiji koje bi ostale neudate.

Pretpostavimo da je moja ili tvoja sestra ostala među neudatima u Americi. Njoj preostaju samo dva moguća rešenja: ili se udati za čoveka koji je već oženjen ili postati “javna svojina”. Ne postoji treća varijanta! Svaka čestita žena bi odabrala prvo rešenje. Većina muslimanki ne bi želela svog muža da deli sa drugom ženom. Ali, u islamu, bolje je da se pretrpi manji lični gubitak, nego da se izazove veća šteta puštanjem sestre muslimanke da postane “javna svojina”.

UDATI SE ZA OŽENJENOG ČOVEKA BOLJE JE NEGO POSTATI “JAVNA SVOJINA”

U zapadnim društvima je uobičajeno da muškarac ima ljubavnicu ili nekoliko vanbračnih veza. Time se žena dovodi u nezaštićen i zapostavljen položaj. Ista ta društva, međutim, ne mogu da prihvate da čovek ima više od jedne supruge, čime bi se ona zaštitila i živela častan i uredan život.

Napominjem da pred ženom koja ostane neudata postoje samo dva izlaza: da se uda za oženjenog čoveka ili postane “javna svojina ”. Islam je spasio čast žene dozvoljvajući joj da se uda za oženjenog čoveka, a zabranjujući joj ovu drugu opciju.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši