Home / Tekst / Mesija Isus Hrist

Mesija Isus Hrist

Istina o praiskonskom grehu

Pitanja u vezi sa vjerom su osjetljiva tema. Međutim, uz napredak komunikacijskih tehnologija i rušenje kulturoloških barijera, postalo je neophodno da se vjerovanja istraže na objektivan način i otvorena uma. Svi vjerski učenjaci i vjernici koje to dotiče trebaju da saslušaju alternativne stavove ili vjerovanja ljudi koji potiču iz drugih …

Read More »

Šest stvari o Isusu Hristu

1. Isus (Isaa) mir nad njim, je bio čovjek Allah Uzvišeni nam u djelovima (ajetima) poglavlja (sure) Ali Imran (45-60) kazuje o tome da je  Isus (Isa) mir nad njim, bio čovjek. U Kur’anu se spominje kazivanje njegove nene,  zatim majke, a onda i priča o samom njegovom rođenju. Sve …

Read More »

Najvažnija Isusova zapovest

Jedan čovek beše učitelj. Učio je ljude Mojsijevom zakonu. Na njega je ostavilo snažan utisak kada je video kako Isus odgovara na pitanja licemera i jeretika sa mudrošću: Jedan od predavača Zakona je došao i čuo ih da se raspravljaju. Primetivši da im je Isus dao dobar odgovor, upitao ga …

Read More »

20. napuštenih biblijskih učenja Isusa  Hrista koja su oživljena u Islamu

      Svi poslanici su bili poslati sa istom porukom: monoteizam tj. obožavanje jednog Boga, svedočenje vrhovne vlasti Njegovih atributa kao i njegove jednoće u suštini.       Međutim, njihove poruke se mogu razlikovati u pogledu zakonodavstva (ar. šerijata), na primer, načinu u izvođenju molitvi, postu, tipovima milostinje itd. Ovo zavisi od …

Read More »

Opovrgavanje Trojstva rečima Isusa u Bibliji

U Jevanđelju po Jovanu (17:3) se navodi Isusov razgovor s Bogom: „A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.“ Eto, tako je Isus objasnio da se večni život zadobija verom u Božije jedinstvo i poslanstvo njegovog verovesnika Isusa. On nije rekao: …

Read More »