Home / Tekst / Mesija Isus Hrist

Mesija Isus Hrist

Da li je na osnovu ovog psalama Isus tvrdio da je Bog?

“Reče im Isus: “Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam! (Jevanđelje po Ivanu 8:58, Jeruzalemska Biblija, Tomislav Dredar) Isus im odgovori: “Zaista, zaista, kažem vam: “Prije nego je postao Abraham, ja sam.” Ivan 8:58 (Ivan Šarić, Daničić-Karadžić) a) „Ja sam“ je ime Boga u Bibliji (Izlazak 3:14) …

Read More »

Koja je uloga Isusa u islamu?

Pitanje: Koje su dužnosti i funkcije Isusa, neka je mir na njega, kao Mesije u islamu. Neki hrišćani, protivnici islama, su me upitali to pitanje i ja nisam znao odgovor. Odgovor:  Zahvala pripada Bogu, Isus, neka je mir na njega, ima dve uloge: 1. Prva njegova uloga je pre nego …

Read More »

Drugačije poimanje Isusove prirode

Hrišćani bogolikost Isusa, neka je mir na njega, dokazuju nekim predajama iz Jevanđelja, od kojih je većina u Jovanovom Jevanđelju. U nared­nim redovima navodimo njihove dokaze i nivelišemo njihov pokušaj da ga tim dokazima dokažu: Njihov prvi dokaz: Oslovljavanje Isusa izrazom “Sin Božiji.“ – Jevanđelje naziva Adama sinom Božijim: Sina …

Read More »

Analiza Isusove smrti na krstu

Isusova smrt na krstu je osnovna i centralna doktrina kršćanstva. Po tom učenju  Isus je morao umrijeti na krstu kako bi se razvila doktrina uskrsnuća, a ljudska vrsta očistila od „iskonskog grijeha“ i njihovih sopstvenih grijeha. Kršćani vjeruju da je Isus umro i da je potom bio oživljen (uskrsao). Jevreji …

Read More »