Home / Tekst / Mesija Isus Hrist

Mesija Isus Hrist

Analiza verovanja u Isusovo božanstvo

     Neki hrišćani veruju da je Isus Bog za čitavu večnost, drugo lice božanskog Trojstva koje je, pre više od dve hiljade godina, izabralo da se pojavi u ljudskom telu i bude rođeno od strane Device Marije. Kao što je zapisano u Jevanđeljima, ova dogma, kao ona prethodno spomenuta, …

Read More »

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 3

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 3  Zavera  Kada su se lјudi udružili da ga ubiju, Allah je učinio da drugi čovek zaliči baš na Isusa: „I nevernici počeše smišlјati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to ume najbolјe.“ (Kur’an 3:54).  Shodno tome, vojnici su tog čoveka …

Read More »

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2   Nјegova čuda  Marija (mir nad njom) rodila je Isusa u dolini Betlhema, daleko od svog naroda, nakon čega se njemu vratila. Kad su je videli sa novorođenim detetom (Isusom), rekli su: „Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije …

Read More »

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 1

Velika mi je čast i privilegija, da u svoje i u ime svih muslimana sveta pišem o jednom od najvećih Poslanika koji je hodao ovom Zemlјom. Moj cilј je da sa ovom konciznom brošurom ukratko istaknem najvažnije aspekte poslanstva ovog velikog Allahov poslanika, Isusa Mesije (mir nad njim), i porukom …

Read More »

Gde je Isus Hrist u današnjem hrišćanstvu?

     Verski učenjaci su oduvek pripisivali načela hrišćanske vere učenjima Pavla više nego Isusovim učenjima. Ali koliko god ja želeo da započnem tu temu, mislim da je najbolje da prethodno bacimo brzi pogled na Stari zavet kako bi podržali tu tvrdnju.      Stari Zavet propoveda da se Jakov …

Read More »

Analiza verovanja u Iskonski greh

     Prema objašnjenju ove dogme, Adam je učinio greh jer je bio neposlušan Bogu; jeo je sa zabranjenog drveta (drveta znanja dobra i zla, kako piše u Knjizi Postanja 2:17).[1]  Usled toga, i prema hrišćanskoj teologiji, svi potomci Adama nasledili su Adamov greh, što znači da se sva ljudska bića …

Read More »

Kratka analiza Isusovog života i misije

      Malo toga je poznato o ranom Isusovom životu. Devica Marija ga je rodila u Palestini. Svi muslimani veruju u njegovo poslanstvo i poštuju ga zbog toga što se često spominje u Kur’anu i Sunnetu kao jedan od najvećih Allahovih poslanika.      Srž njegovog učenja bio je zasnovan na verovanju …

Read More »

Pitanje Isusovog stradanja na krstu

Isusova smrt na krstu je osnovna i centralna doktrina kršćanstva. Po tom učenju  Isus je morao umrijeti na krstu kako bi se razvila doktrina uskrsnuća, a ljudska vrsta očistila od „iskonskog grijeha“ i njihovih sopstvenih grijeha. Kršćani vjeruju da je Isus umro i da je potom bio oživljen (uskrsao). Jevreji …

Read More »

Istina o praiskonskom grehu

Pitanja u vezi sa vjerom su osjetljiva tema. Međutim, uz napredak komunikacijskih tehnologija i rušenje kulturoloških barijera, postalo je neophodno da se vjerovanja istraže na objektivan način i otvorena uma. Svi vjerski učenjaci i vjernici koje to dotiče trebaju da saslušaju alternativne stavove ili vjerovanja ljudi koji potiču iz drugih …

Read More »

Šest stvari o Isusu Hristu

1. Isus (Isaa) mir nad njim, je bio čovjek Allah Uzvišeni nam u djelovima (ajetima) poglavlja (sure) Ali Imran (45-60) kazuje o tome da je  Isus (Isa) mir nad njim, bio čovjek. U Kur’anu se spominje kazivanje njegove nene,  zatim majke, a onda i priča o samom njegovom rođenju. Sve …

Read More »