Home / Tekst / Mesija Isus Hrist (page 2)

Mesija Isus Hrist

Biblija govori o tome da je Isus bio Božiji sluga

1

Kada se suočio sa opozicijom višeg autoriteta, Petar je rekao: „A Petar i apostoli odgovarajući rekoše: Većina se treba Bogu pokoravati negoli lјudima. Bog otaca naših podiže Isusa..“ (Dela Apostolska, 5:29-30) Isusovi sledbenici su se molili Bogu baš onako kako ih je to Isus naučio. „Oče naš koji si na …

Pročitaj više...

Kako se Isus molio Bogu?

1

Kako se Isus molio Bogu? „I otišavši malo pade na lice svoje moleći se i govoreći: Oče moj! Ako je moguće da me mimoiđe čaša ova; ali opet, ne kako ja hoću nego kako Ti.“ (Matej, 26:39) „On u dane tela svog molјenja i molitve k Onome koji Ga može …

Pročitaj više...

 Isus je bio ograničen u činjenju čuda

Jednom prilikom, kada je Isus pokušao da izleči slepog čoveka, taj slepac nije bio izlečen iz prvog pokušaja, nakon čega je Isus morao da pokuša još jednom. „I dođe u Vitsaidu; i dovedoše k Nјemu slepoga, i molјahu ga da ga se dotakne. I uzevši za ruku slepoga, izvede ga …

Pročitaj više...

Analiza verovanja u Isusovo božanstvo

     Neki hrišćani veruju da je Isus Bog za čitavu večnost, drugo lice božanskog Trojstva koje je, pre više od dve hiljade godina, izabralo da se pojavi u ljudskom telu i bude rođeno od strane Device Marije. Kao što je zapisano u Jevanđeljima, ova dogma, kao ona prethodno spomenuta, …

Pročitaj više...

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 3

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 3  Zavera  Kada su se lјudi udružili da ga ubiju, Allah je učinio da drugi čovek zaliči baš na Isusa: „I nevernici počeše smišlјati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to ume najbolјe.“ (Kur’an 3:54).  Shodno tome, vojnici su tog čoveka …

Pročitaj više...

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 2   Nјegova čuda  Marija (mir nad njom) rodila je Isusa u dolini Betlhema, daleko od svog naroda, nakon čega se njemu vratila. Kad su je videli sa novorođenim detetom (Isusom), rekli su: „Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije …

Pročitaj više...

ISUS – ŠTA ISLAM KAŽE O NJEMU? 1

Velika mi je čast i privilegija, da u svoje i u ime svih muslimana sveta pišem o jednom od najvećih Poslanika koji je hodao ovom Zemlјom. Moj cilј je da sa ovom konciznom brošurom ukratko istaknem najvažnije aspekte poslanstva ovog velikog Allahov poslanika, Isusa Mesije (mir nad njim), i porukom …

Pročitaj više...

Gde je Isus Hrist u današnjem hrišćanstvu?

     Verski učenjaci su oduvek pripisivali načela hrišćanske vere učenjima Pavla više nego Isusovim učenjima. Ali koliko god ja želeo da započnem tu temu, mislim da je najbolje da prethodno bacimo brzi pogled na Stari zavet kako bi podržali tu tvrdnju.      Stari Zavet propoveda da se Jakov …

Pročitaj više...

Analiza verovanja u Iskonski greh

     Prema objašnjenju ove dogme, Adam je učinio greh jer je bio neposlušan Bogu; jeo je sa zabranjenog drveta (drveta znanja dobra i zla, kako piše u Knjizi Postanja 2:17).[1]  Usled toga, i prema hrišćanskoj teologiji, svi potomci Adama nasledili su Adamov greh, što znači da se sva ljudska bića …

Pročitaj više...

Kratka analiza Isusovog života i misije

      Malo toga je poznato o ranom Isusovom životu. Devica Marija ga je rodila u Palestini. Svi muslimani veruju u njegovo poslanstvo i poštuju ga zbog toga što se često spominje u Kur’anu i Sunnetu kao jedan od najvećih Allahovih poslanika.      Srž njegovog učenja bio je zasnovan na verovanju …

Pročitaj više...