Home / Tekst / Analiza religija (page 5)

Analiza religija

Znaci prisilnog usvajanja religije

     Allah, Svemogući, objavio je u Kur'anu da niko ne sme biti primoran da prihvati Islam. Ovo je osnovno načelo Njegovog učenja: „U veri nema prisile – Pravi put se jasno razlikuje od zablude!ˮ (Kur'an 2:256)      Allah takođe kaže: „I reci, ‘Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko želi …

Pročitaj više...

1. Istorija Kur'ana – Poslednja Božija objava

Šta je to Kur'an? Muslimani veruju da je Kur'an poslednja Božija objava. Oni veruju da je to Božija reč, koja  se u određenom broju godina (23. godine op.p.) spuštala poslaniku Muhammedu, mir nad njim. Kur'an je prepun mudrosti. On je prepun čuda i slavlјenja Boga i svedočenja Nјegove milosti i …

Pročitaj više...

Zašto je u islamu zabranjeno svinjsko meso?

ZABRANA SVINJETINE U RELIGIJSKIM KNJIGAMA KUR'AN ZABRANJUJE SVINJETINU Kur'an spominje zabranu konzumiranje svinjetine na četiri mesta: u poglavlju Krava, 173. odlomak; u poglavlju Trpeza, 3. odlomak; u poglavlju Stoka, 145. odlomak i u poglavlju Pčele, 115. odlomak. Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ona životinja koja …

Pročitaj više...

Prava nemuslimana u Osmanskoj državi

Kao i prethodne muslimanske države, Osmanlije su pokazivale visok nivo tolerancije i prihvatanja nemuslimanskih zajednica u svoj poredak. Ova pristup baziran je na postojećim islamskim zakonima vezanim za status nemuslimana u islamskoj državi. Oni su zaštićeni, imaju vjerske slobode i u skladu sa šerijatom, ne smiju biti proganjani zbog svojih …

Pročitaj više...

Mitovi o Islamu

Najosnovnije verovanje u Islamu je: Ne postoji istinski bog (božanstvo) osim Allaha. On, Jedan, Jedini, Prvi i Poslednji, nema partnere, sinove, ćerke ili posrednike. On je Sam u Svojoj Nezavisnosti i u svojoj Svemoćnosti. Ovo je veoma jednostavno verovanje, to je jednostavna istina. I pored toga, ponekad čisto verovanje u …

Pročitaj više...

Uticaj Pavla i njegove Crkve na današnje hrišćanstvo

Pavle je bio samoproklamovani apostol neznabošcima. Pozivanje na njegov život i njegovu ličnost uglavnom se zasnivalo na primarnim izvorima, naročito iz njegovih Poslanica i delom na osnovu  Lukinih zapisa u svom Jevanđelju. Značajniji izveštaji o prirodi Pavlovog života (istorijski) činjenica je, povećavaju sumnju da je on mnogo toga izmislio kako …

Pročitaj više...