Home / Uncategorized

Uncategorized

Da li ste znali? Islam i Isus Hrist

Da li ste znali da je verovanje u poslanstvo Isusa i njegovih čuda temelјno načelo muslimanske vere? Da li ste znali da se Isusovo ime spominje 25 puta u časnom Kur’anu? Da li ste znali da je Marija jedna od najcenjenijih žena u islamu? Da li ste znali da muslimani daju …

Read More »

Da li ste otkrili pravu i istinsku lepotu Islama? – (Knjiga)

Možda imate unaprijed stvorene, negativne predstave o Islamu. Možda ste ga razumjeli samo onako kako ga mediji predstavljaju kada izvještavaju o teroristima, onoj neznatnoj manjini koja se zaputila putevima ekstremizma i terorizma, neovisno i suprotno njihovoj religiji, rasi ili nacionalnosti. Možda ste o Islamu čuli putem nepouzdanih i pristrasnih izvora, …

Read More »

Šta je Šiizam (Šije)?

Šiizam u jeziku označava pomaganje i štićenje što znači da su šije sledbenici i pomoćnici. Ovo je ime preovladavalo za one koji su štitili Aliju i njegovu porodicu u prvo vreme, da bi kasnije postalo znakom (imenom) za rafidije i zejdije. Faze šiizma 1) Prvi period: Ljubav prema Aliji i …

Read More »