Breaking News
Home / Tekst / Vera za sva vremena

Vera za sva vremena

Zašto izabrati baš Islam?

      Svaka osoba se treba vratiti Islamu jer je to pravo prirodno verovanje, stečeno rođenjem svake osobe i izvorni trag u svakoj ljudskoj duši kada se rodi.       Svaka osoba se treba vratiti Islamu jer je Allah zapečatio i njime zamenio sve prethodne poruke. Allah poručuje svim ljudima u Kur’’anu: …

Read More »

Kako postati musliman?

      Svaka vera ima sopstvene uslove za preobraćenje: ako neko želi postati jevrejin, on/ona moraju biti u stanju da se obavežu na sledeće: 1)       Da uđu u večni zavet između Boga i ljudi Izrailja i da postanu jevreji njegovom/njenom slobodnom voljom; 2)       Da prihvate judaizam isključujući sve druge religijske vere …

Read More »

Osmanslijska deklaracija slobode ispovedanja vere stara 500 godina

Sultan Mehmed Fatih je 28. maja 1463. godine na ruke bosanskih franjevaca predao garant slobode ispovijedanja vjere te zaštitu života i časti. Prije 556 godina, 28. maja 1463. godine, u selu Milodraž, koje se nalazi u blizini današnjeg Kiseljaka, na ruke bosanskih franjevaca je sultan Mehmed Fatih, Osvajač, predao dokument …

Read More »

1. Sveštenikov put u islam – Anselm Turmeda (živeo 1355-1423. g.)

Sveštenikov put u islam – Anselm Turmeda UVOD U ime Boga, Milostivog, Samilosnog i neka je spas i mir nad našim Poslanikom Muhammedom, mir nad njim. Ovo je kazivanje Božijeg siromašnog roba, željnog Božije milosti i oprosta od greha, Abdullaha b. Abdullaha Et-Terdžumana[1] (Anselma Tormeda), Bog Uzvišeni ga sačuvao i …

Read More »