Breaking News
Home / Tekst / Vera za sva vremena

Vera za sva vremena

„Ja želim da budem musliman, ali…“ Mitovi o prelasku na islam

     Najosnovnije verovanje u islamu je da ne postoji istinski bog (božanstvo) osim Allaha. On, Jedan, Jedini, Prvi i Poslednji, nema partnere, sinove, ćerke ili posrednike. On je Sam u Svojoj Suverenosti i u svojoj Svemoćnosti. To je veoma jednostavan koncept, to je jednostavno istina. I pored toga, ponekad …

Read More »

Osmanslijska deklaracija slobode ispovedanja vere stara 500 godina

Sultan Mehmed Fatih je 28. maja 1463. godine na ruke bosanskih franjevaca predao garant slobode ispovijedanja vjere te zaštitu života i časti. Prije 556 godina, 28. maja 1463. godine, u selu Milodraž, koje se nalazi u blizini današnjeg Kiseljaka, na ruke bosanskih franjevaca je sultan Mehmed Fatih, Osvajač, predao dokument …

Read More »

1. Sveštenikov put u islam – Anselm Turmeda (živeo 1355-1423. g.)

Sveštenikov put u islam – Anselm Turmeda UVOD U ime Boga, Milostivog, Samilosnog i neka je spas i mir nad našim Poslanikom Muhammedom, mir nad njim. Ovo je kazivanje Božijeg siromašnog roba, željnog Božije milosti i oprosta od greha, Abdullaha b. Abdullaha Et-Terdžumana[1] (Anselma Tormeda), Bog Uzvišeni ga sačuvao i …

Read More »