Home / Tekst / Annie Besant: “Nijedna vera nije više pogrešno shvaćena od strane nemuslimana, kao što je to Islam.

Annie Besant: “Nijedna vera nije više pogrešno shvaćena od strane nemuslimana, kao što je to Islam.

Annie Besant (1847–1933) istaknuti britanski socijalista, teozof, aktivista za ženska prava, pisac i govornik. Bila je pristalica Irske i Indijske samouprave. Godine 1898. Ana Bizant pomogla je da se uspostavi Central Hindu College. Godine 1907. postala je predsednik Teozofskog društva, čije je internacionalno sedište bilo Adyar, Madras (danas Chennai) u Indiji. Ona je takođe bila politički aktivna u Indiji, pridruživši se Indijskom Nacionalnom Kongresu,[1] a 1917. godine izabrana je za predsednicu spomenutog Kongresa. Besant Hill škola u Ojai, Kalifornija, dobila je ime u čast Ane Bizant. U svom delu The Life and Teaching of Muhammad  (Muhamedov život i učenje), o poslaniku Muhammedu,  alejhi selam, napisala je:

„Nemoguće je da bilo ko, ko proučava život i lik velikog Poslanika Arabije, ko zna kako je podučavao i kako je živeo, oseti bilo šta osim poštovanje prema moćnom Poslaniku, jednom od velikih glasnika Uzvišenog. Iako ću u sklopu onoga što želim da ispričam, možda da izložim i nešto što je mnogima poznato, svaki put kad čitam nešto u vezi sa tim, iznova osetim novo divljenje i dodatno poštovanje prema tom moćnom arapskom učitelju.”[2]

Zatim dodaje:

„Čovek koji je mogao da izgradi tako intenzivnu pobožnost, čovek koji je sleđen sa tako velikom ljubavi, koji je bio u takvom okruženju kao što sam opisala, morao je da bude nadahnut od strane Boga, istinski Poslanik koji je poslan ljudima. I naći ćete da je živeo onako kako je naučavao, naći ćete da se on nikada nije svetio neprijatelju. U danima ratovanja umesto ubijanja ratnih zarobljenika, kakva je bila brutalna praksa tog vremena, on im je poklanjao ne samo život, nego su im njegovi sledbenici davali sav hleb koji su imali, a za sebe su ostavljali samo datule. Toliko su bili inspirisani učenjima Poslanika jer su shvatali da su bili licem u lice sa jednim od najvećih ljudi u istoriji, koga bi trebali svi ljudi da uvažavaju, bez obzira bili oni njegovi sledbenici ili ne.”[3]

Još kaže:

„Postoji jedna priča koju želim da podelim sa vama, jer to pokazuje da je gospodin Muhammed imao smisao za humor. Spavao je jedan dan pod palmom, pa kada se iznenada probudio, ugledao je neprijatelja kako stoji ispred njega sa isukanim mačem. Tada ga je čovek (neprijatelj) upitao:

–       ‘Ko je tu sad da te spasi?’

–       ‘Bog će da me spasi’, odgovorio je Muhammed.

Tada je neprijatelju ispao mač, Muhammed ga je uzeo i upitao ga:

–       ‘Ko je tu sad da tebe spasi?’

–       ‘Niko’, odgovorio je neprijatelj.

Onda je Poslanik predao mač neprijatelju i rekao:

–       ‘Onda nauči od mene da budeš milostiv.’

Dakle, vidimo da je bio neustrašiv u svakom trenutku, jer je znao da nikada nije bio sam.”[4]

O Islamu je napisala:

„Možda nijedna vera nije više pogrešno shvaćena od onih koji je ne slede, nego što je to Islam. U Evropi, na primer, nalazimo duboko ukorenjene predrasude prema Islamu koje se temelje na nepoznavanju onoga što im se ne sviđa. Tako da je dužnost sledbenika Islama da prošire civilizovanim svetom znanje o tome šta znači Islam, da prošire njegov duh i poruku. Oni bi trebali da šire znanje o učenju velikog Poslanika, i ne bi trebali da dopuste da neznanje sužava granice njegovog učenja. Islam je pogrešno shvaćen zbog neznanja.”[5]

O položaju žene u Islamu, napisala je:

„Često mislim kako je žena slobodnija u Islamu nego u hrišćanstvu. Žena je više zaštićena u Islamu nego u veri koja propoveda monogamiju.[6]U Kur’anu su prava žene pravednija i liberalnija. Tek u poslednjih dvadeset godina hrišćanska je Engleska priznala ženi pravo na imovinu, dok joj Islam daje ovo pravo oduvek. Kur’an kaže: ‘Budite ljubazni prema svojim ženama, a ukoliko postoji svađa, tražite pomirenje pre razvoda.’ Period od razvoda namerno se produžava tako da strane mogu da dođu do boljeg razumevanja u tom intervalu. Zakon muslimana u svom odnosu prema ženama jeste model za evropsko pravo.”[7]

Fusnote:

[1] Indijski Nacionalni Kongres jedna je od dve glavne savremene političke stranke u Indiji.

[2] Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammad, Theosophical Publishing House, Adyar, Chennai [Madras] India, 1932. str. 3.

[3] Isto, str. 4

[4] Isto, str. 6,7.

[5] Isto, str. 11.

[6] Prema svešteniku Eugenu Hilmanu, “Nigde u Novom zavetu ne postoji izričita naredba da brak treba biti monogaman, niti postoji neka izričita naredba koja zabranjuje višeženstvo.” Dok u Starom Zavetu, nalazimo da su se Abraham, Jakov, David, Solomon i drugi ženili sa po više žena.

[7] Isto, str. 13.

 

Izvor: 100 svetskih velikana o islamu

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši