Home / Tekst / Poslednji Božiji Verovesnik / Prava žene u Islamu

Prava žene u Islamu

Nema sumnje da žena čini pola društva i da ona rađa drugu polovinu, pa je tako ona celo društvo. Iako je žena u prošlosti bila potlačena, iako su joj prava bila oduzeta i njena čast uprljana, Poslanik, mir nad njim, je bio taj koji je branio ženu, taj koji joj je pomagao i koji joj je dao prava o kakvim je samo mogla da sanja.

Poslanik, mir nad njim, je podsticao na ljubav, pažnju, samilost, međusobno praštanje i zanemarivanje loših postupaka kako bi čovekov dom stajao na čvrstim temeljima koje oluje problema ne mogu uništiti niti uzdrmati.

Uzvišeni Bog kaže: “Sa ženama lepo živite.” (Kur'an, poglavlje En-Nisa, 19.) Reč ‘lepo’ označava svaku vrstu dobra, dobročinstva, ljubaznosti, humanosti i samilosti.

Božiji Poslanik, mir nad njim, je kazao: „Bojte se Allaha kada su u pitanju vaše žene, vi ste ih uzeli sa sigurnošću od Allaha i one su vam postale dozvoljene Njegovom rečju.“ (Hadis, beleži Muslim, br. 2137.)

Poslanik, mir nad njim, je poznavao prirodu žene, te je napomenuo da postoji mogućnost da ona pogreši i da se treba na tome strpeti. On je kazao: „Oporučujte ženama dobro.“Hadis, beleži Buharija, br. 4787., Muslim, br. 2671.

I kazao je: „Najbolji među vama su oni koji su nabolji prema svojim porodicama, tj. ženama, a ja sam najbolji prema svojoj porodici.“Hadis, beleži Tirmizi, br. 3830., i ibn Madže, br. 1967.

Takođe je kazao: „Neka vernik ne mrzi vernicu. Ako mu se jedna njena osobina ne sviđa, sa drugom je zadovoljan.“Hadis, prenosi Muslim,br., 2672.

Poslanik, mir nad njim, je pojasnio i kakav je greh ukoliko se učini nepravda ženi kazavši:

„Najveći greh kod Allaha čini čovek koji se oženi nekom ženom, pa nakon što se sa njom zadovolji, ostavi je i ode sa njenim venčanim darom.“ (Hadis, beleži Hakim, br. 2743.)

Poslanik, mir nad njim, je bio uzor u nežnosti i lepom postupanju sa svojim ženama.

Jednom prilikom je kazao svojoj ženi Aiši, neka je Bog zadovoljan sa njom: „Ja uistinu znam kada se ti naljutiš, a kada si zadovoljna.” Pa ga je ona upitala: „O Božiji Poslaniče, kako to znaš?“, a on joj je odgovorio: „Kada budeš zadovoljna kažeš: ‘Jeste, tako mi Gospodara Muhammedova. A kada si ljuta kažeš:’ Jeste, tako mi Gospodara Ibrahimova.'“. Ona reče: „Tako je, i tako mi Boga, ja izbegnem samo tvoje ime.“ (Hadis, beleži Buhari, br. 5614., i Muslim, br. 4469.)

Sa ovakvim osećanjima i lepim rečima Poslanik, mir nad njim, se ophodio prema svojim ženama, a one su, neka je Bog njima zadovoljan, uzvraćale sa istim osećanjima.

Na jednom od putovanja Poslanik, mir nad njim, se takmičio sa Aišom, neka je Bog zadovoljan sa njom, koja kaže: „Božiji Poslanik, mir nad njim, se trkao sa mnom pa sam ga prestigla. Prošlo je vremena dok se nisam ugojila, pa se ponovo sa mnom takmičio i onda me on prestigao i kazao: ‘Ovo je za onaj put.'“(Hadis, beleži Ebu Davud, br. 2214., i Ahmed, br. 25075.)

Poslanik, mir nad njim, je nazvao grehom uzurpiranje prava žena rekavši: „O Allahu, činim svetim prava dvoje nejakih: siročeta i žene.“ Hadis, beleži Ibn Madže, br. 3668., i Ahmed, br. 9289.

Poslanik, mir nad njim, je podsticao žene da budu zadovoljne svojim muževima kazavši: „Hoćete li da vas obavestim o tome koje od vas će u Raj?“ Rekle su: „Da, Božiji Poslaniče“, pa je on kazao: „To je ona koja mnogo rađa decu i koja je umiljata, a kada se naljuti i kada joj se nanese zlo, ili kada se na nju muž naljuti, kaže: ‘Ovo je moja ruka u tvojoj ruci. Neću zaspati dok ne budeš zadovoljan.'“Hadis, beleži Tiberani, br. 1743.

Poslanik, mir nad njim, je podsticao i na to da ženu treba intimno zadovoljiti . Božiji Poslanik, mir nad njim, je kazao Abdullahu ibn Amru ibn Asu: „O Abdullah, da li je istina da danju postiš, a noću klanjaš?“ On je rekao: „Da, o Allahov Poslaniče.“ Poslanik mu reče: „Nemoj tako da radiš, već nekad posti, a nekad nemoj, i klanjaj i spavaj, jer tvoje telo ima pravo kod tebe, tvoje oko ima pravo kod tebe, i tvoja supruga ima pravo kod tebe.“ (Hadis, beleži Buharija, br. 4903.)

On je kazao: „U vašem intimnom odnosu je sadaka (milostinja).“, pa su sledbenici upitali: „O Božiji Poslaniče, zar i kada čovek zadovolji svoje strasti ima nagradu?“ A on reče: „Šta mislite kada bi čovek to uradio na nedozvoljen način, da li bi imao greh? Isto tako, ukoliko to uradi na dozvoljen način ima nagradu.“ (Hadis, beleži Muslim, br. 1674.)

Poslanik, mir nad njim, je naredio da čovek donosi opskrbu svojoj ženi i deci i to je učinio najboljim udeljivanjem.

Božiji Poslanik, mir nad njim, je kazao: „Dinar koji uložiš na Božijem putu, dinar koji uložiš za oslobođenje roba, dinar koji uložiš da bi pomogao siromaha, dinar koji uložiš na svoju porodicu, najbolje od svega toga je da uložiš na svoju porodicu.“ (Hadis, beleži Muslim, br. 1661.)

Takođe je kazao: „Za sve što potrošiš želeći time Božiju nagradu, bićeš nagrađen, pa čak i za zalogaj koji staviš svojoj ženi u usta.“ (Hadis, beleži Buhari, br. 54., i Muslim, br. 3076.)

Kazao je i ovo: „Kada nahraniš sebe, to ti je sadaka (milostinja), kada nahraniš svoje dete, to ti je sadaka (milostinja), kada nahraniš svoju ženu, to ti je sadaka (milostinja) i kada nahraniš svoga slugu i to ti je sadaka (milostinja).“ (Hadis, beleži Ahmed, br. 16550.)

I kazao je: „Čovek kada napoji svoju ženu vodom ima za to nagradu.“ Kazao je El-Irbad: „Došao sam svojoj ženi i dao joj vode i preneo joj ono što sam čuo od Poslanika, mir nad njim.“ (Hadis, beleži Ahmed, br. 16529.)

Iz knjige “Muhammed, Božiji Poslanik”,   dr. Ahmed el Mezjed

izvor: islamhouse.com/sr

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši