Home / Tekst / Poslednji Božiji Verovesnik / Arthur Glun Leonard: “Poslanik Muhammed je ne samo veliki čovek, već jedan od najvećih i najvernijih ljudi koje je čovečanstvo ikada imalo.”

Arthur Glun Leonard: “Poslanik Muhammed je ne samo veliki čovek, već jedan od najvećih i najvernijih ljudi koje je čovečanstvo ikada imalo.”

Arthur Glun Leonard (1856–1909) Irski etnograf, istoričar  i pisac. U svom delu Islam, Her Moral and Spiritual Values (Islam, njegove moralne i duhovne vrednosti), o Kur’anu je napisao:

„Ako se knjiga ocenjuje po rezultatima dejstva koje je imala na sve ono najdublje i najbolje u ljudskoj prirodi, onda Kur’an mora obavezno zauzeti visoko mesto kao jedno od najvećih svetskih dela.”[1]

O poslaniku Muhammedu, alejhi selam, napisao je:

„Ako je ikada čovek na ovoj Zemlji spoznao Boga, ako je ikada čovek posvetio svoj život služenju Bogu sa dobrim i velikim motivima, sigurno je da je Poslanik Arabije taj čovek. Da je u celini i u pravom smislu te reči bio razuman, najbolje se vidi po rezultatu koji postiže njegovo delo.”[2]

Potom je napisao:

„Muhammed nije puki duhovnik i nije vremenska lutalica, već jedna suštinski iskrena i ozbiljna duša za sve godine i epohe. Ne samo veliki čovek, već jedan od najvećih i najvernijih ljudi koje je čovečanstvo ikada imalo. Velik, ne samo kao poslanik, već i kao rodoljub i državnik: duhovni graditelj koji je izgradio veliku naciju, veliko carstvo, čak i više od toga – veliku veru. Bio je veran sebi, svom narodu, a pre svega svom Bogu.  Konačno, uvažavajući prostorna ograničenja, nastojao sam, koliko je u mojoj moći, da proniknem do srži svega dobrog i velikog u besmrtnom radu ovog predvodnika ljudi koji je bio tako dobar i tako veliki u svakom smislu.”

Zatim navodi:

„Gledajući njega i njegov rad iz svakog aspekta, Muhammed nije bio samo herojski poslanik. On je bio mnogo više. Kralj i vođa naroda. Njihov vladar i sudija.”

Zaključuje kazavši:

„Muhammed je bio genije, duh koji je udahnuo Arapima kroz dušu Islama, uzvisio ih je. To ih je podiglo iz letargije i niskog nivoa plemenske stagnacije do prepoznatljivog jedinstva i carstva. Razloge toga nalazimo u uzvišenosti Muhammedovog propovedanja. Jednostavnost, umerenost i čistoća koje je usadio u vernost svojih sledbenika delovale su na njihove moralne i intelektualne vrednosti poput magnetizma istinske inspiracije.”

Fusnote:

[1] Major Arthur Glyn Leonard, Islam, Her Moral and Spiritual Values, London, Lucas and Co, 1909. str. 105 – 106.

[2] Isto, str. 18–19.

Odlomak iz knjige: “100 svetskih velikana o islamu“.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši