Home / Tekst / Laura Veccia Vaglieri: Zahvaljujući Islamu paganstvo u svim svojim oblicima je poraženo

Laura Veccia Vaglieri: Zahvaljujući Islamu paganstvo u svim svojim oblicima je poraženo

Laura Veccia Vaglieri (1893–1989) Bila je italijanski orijentalista. Kćerka slavnog arheologa Dante Vaglieria. Studirala je na Univerzitetu u Rimu. Laura je pionir arapskih i islamskih studija u Italiji. Radila je kao profesor na Institutu Universitario Orientale u Napulju. Na kongresu evropskih muslimana u Ženevi 1935. godine, učestvovala je kao jedini nemuslimanski učesnik. To je opravdano činjenicom da je bila asistent grofa Bernarda Barbiellini Amideia, direktora Instituta u Napulju, koji je svečano na ovom kongresu primio Islam. Laura je autor više knjiga sa islamskom tematikom. U svom delu An Interpretation of Islam (Tumačenje Islama), o Kur’anu je napisala:

„Kako bi moglo biti drugačije? Kur’an je direktna verbalna objava kojom je Bog udostojio Muhammeda. On je doslovno reč Božija.”[1]

O Islamu je napisala:

      „Zahvaljujući Islamu paganstvo u svim svojim oblicima je poraženo. Koncept svemira, praktikovanje vere i običaji društvenog života, oslobođeni su svih negativnosti koje su ih degradirale i ljudski umovi su oslobođeni predrasuda. Čovek je napokon ostvario svoje dostojanstvo. (…)

Čovekov duh je oslobođen predrasuda, čovekova volja je oslobođena veza koje su je držale u posedu volje drugih ljudi, ili drugih tzv. skrivenih sila. Sveštenici, lažni čuvari tajne, brokeri spasenja i svi oni koji su se pretvarali da su posrednici između Boga i čoveka, i zahvaljujući takvom verovanju ostvarivali su vlast nad ljudima, pali su sa njihovih pijadestala. Čovek je postao sluga Božiji, a prema drugim ljudima imao je samo obaveze jednog slobodnog čoveka prema drugim slobodnim ljudima. Dok su ranije ljudi patili od nepravdi socijalne razlike, Islam je proglasio jednakost među ljudskim bićima.”[2]

Zatim navodi:

„Čudo Islama je Kur’an, kroz koji nam stalna i neprekinuta tradicija prenosi vesti sa apsolutnom sigurnošću. Ovo je knjiga koja ne može da se imitira. Svaki od njegovih izraza je sveobuhvatan, a opet je ipak odgovarajuće veličine, ni predug, a ni prekratak. Njegov stil je originalan.”[3]

Potom dodaje:

„U njemu (Kur’anu), između ostalog, možemo da nađemo predviđanja događaja iz budućnosti, a i opis događaja koji su se zbili vekovima pre, ali su uglavnom bili zanemareni. Tu su i česta spominjanja, od zakona u prirodi do različitih nauka i verskih i svetovnih. U njemu (Kur’anu), nalazimo ogromne zalihe znanja koje su iznad kapaciteta najinteligentnijih ljudi, najvećih mislilaca i najsposobnijih političara. Zbog svega navedenog, Kur’an ne može da bude delo jednog nepismenog čoveka koji je celi svoj život proveo usred društva koje je bilo daleko od ljudi, od nauke. Čovek, koji je uvek insistirao da je on samo čovek kao i svaki drugi i da kao takav ne može da izvodi čuda, osim uz pomoć Svemogućeg Boga. Kur’an može da ima svoje poreklo samo od Boga, čije znanje obuhvata sve što je na nebesima  i na zemlji.”[4]

Zaključuje i kaže:

„Mi imamo još jedan dokaz božanskog porekla Kur’ana u činjenici da je njegov tekst ostao čist i nepromenjen kroz vekove od dana njegove objave do danas, a tako će i ostati, ako Bog da, koliko god svemir nastavi da postoji. Čitan iznova i iznova u celom muslimanskom svetu, ovaj rad ne izaziva kod vernika bilo kakav osećaj umora. Nasuprot tome, kroz ponavljano čitanje sve je draži svakim danom. To izaziva dubok osećaj poštovanja i divljenja onome ko čita ili ga sluša.

To nije bila upotreba sile, niti napori ustrajnih misionara koji su doveli do brzog širenja Islama. Umesto toga, to je činjenica da je knjiga koja je predstavljena od muslimana osvojenim narodima, sa slobodnom voljom da je prihvate ili odbace, bila zaista knjiga od Boga, Reč istine, najveće čudo koje je Muhammed mogao predstaviti onima na zemlji.”[5]

Fusnote:

[1] Laura Veccia Vaglieri, An Interpretation of Islam, Goodword books, New Delhi 2004. str. 13.

[2] Isto, str. 34–35.

[3] Isto, str. 42.

[4] Isto, str. 43–44.

[5] Isto, str. 44–45.

 

Izvor: “100 nemuslimanskih velikana o islamu”

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši