Home / Tekst / Vera za sva vremena (page 5)

Vera za sva vremena

Saveti o umerenosti i uravnoteženosti u životu i veri

Uzvišeni Allah (Bog) je opisao ummet (narod) Muhammeda, mir nad njim, kao zajednicu sredine tj. umerenosti. Uzvišeni Allah  kaže: I tako smo vas učinili zajednicom sredine. (Kur'an, poglavlje El-Bekara, 143.) Zato je Poslanik Muhammed, mir nad njim, težio ka uspostavljanu vrlina kao što su uravnoteženost i umerenost u životu muslimana. …

Pročitaj više...

Rad i pošteno zarađivanje

      Poslanik Muhammed, mir nad njim, je pojasnio važnost rada i upozorio na pogubnost lenjosti i nezaposlenosti, te je objasnio mnoge propise i pravila vezana za način zarade i trgovinu.    Uzvišeni Allah kaže: A kada se namaz završi, raziđite se po Zemlji tražeći Allahove blagodati. (Kur'an, poglavlje …

Pročitaj više...

Jedina priznata vera kod Uzvišenog Boga

Hvala Bogu, Gospodaru svih svetova. Svedočim da nema drugog boga osim jedinog istinskog Boga – ALLAHA,         Koji nema sudruga i Koji je Zaštitnik dobrih. Svedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka je mir i spas nad njim, nad njegovom porodicom i nad svim njegovim sledbenicima. Zaista su Božije …

Pročitaj više...

Prijateljstvo i ljubav u Islamu

Prijateljstvo nije samo reč koja se izgovara, a da pri tome nema određeni udeo u ljubavi, u ulaganju truda i darivanju. Zato se kaže: „Prijatelj se prepoznaje u teškim situacijama.“ Poslanik, mir nad njim, je pojasnio glavni stub na kojem počiva prijateljstvo, rekavši: „Najbolji prijatelji kod Allaha (Boga) su oni …

Pročitaj više...

Šta je Islam?

Nema nijedne vere ili religije na zemaljskoj kugli a da njeno poreklo nije vezano za nekog čoveka ili neki narod. Tako, na primer, judaizam se veže za Judu, hrišćani tj. nasranije[1] se vežu za nesara – “pomagače” Isusa, neka je nad njim Božiji spas i mir, sledbenici budizma vežu se …

Pročitaj više...

Hrabrost i poniznost – odlika pravog vernika

    Mnogo puta ljudi ponižavaju neku osobu govoreći joj da je prevrtljiva, da nema svoga stava, svoje principe, svoj identitet. Poslanik, mir nad njim, nije bio takav sa svojim prijateljima, a ni sa svojim neprijateljima. Njegovi su neprijatelji želeli da se on odrekne nekih svojih principa, međutim oni to …

Pročitaj više...

Zašto Islam ne uči da je Isus umro za naše grehe?

            Islam uči da su svi lјudi nevini po rođenju (tj. rođeni bezgrešni.) i oni postaju grešni samo kada su svesno počinili greh. „Svaki čovek je odgovoran za ono što je radio“ (Kur’an 74:38.),      „Na Danu u kom će svaki čovek samo o sebi brinuti, i u kome …

Pročitaj više...

 Verovanje u sve Božije Poslanike

       Islam nas vezuje za sve plemenite Allahove Poslanike jer je zasnovan na njihovim iskrenim učenjima. Muslimani veruju u poslanstvo svih Allahovih Poslanika i u njihovom verovanju nema razlike i razilaženja. Kaže uzvišeni Allah: „Poslanik veruje u ono što mu se objavlјuje od Gospodara njegovog, i vernici – svaki …

Pročitaj više...

Stenli Smit: Moja priča o islamu

 Pročitao sam sa velikim interesovanjem priču italijanskog naučnika, dr. Emanuela (Mahdi.) Gula, koji je radio u Britaniji. Bio sam oduševlјen kada sam ga upoznao pre par godina i želeo bih da iskoristim ovu priliku da podelim sa poštovanim čitaocem par pasusa njegove knjige: „Odrastao sam kao rimski katolik, iako ne …

Pročitaj više...