Home / Tekst (page 20)

Tekst

Islam briše grehe koji su bili pre njega

Pitanje: Naš brat je skoro postao musliman. U njegovim danima džahilijeta (neznanja – tj. pre nego je postao musliman) zarađivao je mnogo novca dilanjem droge. Doneo je ovaj novac sa sobom i napravio je veliku knjižaru i oženio se tim novcem. Nedavno, rečeno mu je da mu je zabranjeno da …

Read More »

POKAJANJE

Pokajanje od greha, obraćanjem Onome koji zna sve tajne i oprašta grehe, početak je puta pobožnih, kapital pobednika, prvi korak onih koji istinu traže, ključ za izvođenje na pravi put zalutalih, polazište odabranih i pribežište Bogu bliskih. Pokajanje je prva, srednja i poslednja stanica u životu čoveka. Pobožan čovek je …

Read More »

Ko su El-Kadijanije (Ahmedije)?

Ovo je nevernička sekta koja je uzela islam kao štit za svoje pokvarene ideje i pokvarena ubeđena od kojih su najopasnija: 1) tvrdnja da je njihov vođa poslanik. 2) izokretanje kur’anskih ajeta. 3) negiranje borbe na Božijem putu. 4) proglašavanje muslimana nevernicima. 5) pomažu nevernike protiv muslimana. Razlog zbog kojeg …

Read More »

Šta podučava egzistencijalizam?

To je filozofski pokret koji se zalaže da čovek pronađe sebe, a to znači da ostavi sve vrline i vrednosti i odazove se svim svojim prohtevima i strastima, i to bez ikakve granice.[1] Ovaj pravac se pojavio nakon drugog svetskog rata, jer su osetili da je vreme povoljno za širenje …

Read More »

O osećajnim svojstvima kože…

Dr. Tejatat Tejasen: “La ilahe illallah, Muhammedu-r-Resulullah!” Ovaj čovek je izgovorio šehadet i time objavio da je postao musliman. Desilo se to na Osmoj Saudijskoj Medicinskoj Konferenciji koja je zasedala u Rijadu. Reč je o profesoru Tejatat Tejasen-u, šefu katedre za Anatomiju na Chiang Mai Univerzitetu u Tailandu, koji je …

Read More »

Moderna medicina tek sad otkrila korist kur’anskog propisa “iddet” (obavezno poslebračno čekanje)

U Kur’anu Bog Uzvišeni preporučuje vernicima da: “Puštene žene neka čekaju tri mesečna pranja” (El-Bekare, 228), I takođe: “Oni koji od vas umru ostavljajući žene svoje, njihove žene su dužne čekati četiri meseca i deset dana” (El-Bekare, 234). Posljednja naučna istraživanja na polju medicine, koja su uradili američki eksperti, potvrđuju …

Read More »

Šta se krije iza Masonerije? 

Masonerija je tajna (jevrejska) organizacija, koja tajno radi na ostvarenju velikih jevrejskih ciljeva i koja priprema formiranje velike države Izrael. Reč mason je varka kojom žele da prevare ljude da je to velika organizovana organizacija. Na engleskom Mason znači zidar tj. slobodni zidari. Smatraju da će oni da izgradie Solomonov …

Read More »

Vera svih Božjih verovesnika

            Vera svih verovesnika je jedna vera, iako su im se šerijati (verozakoni) razlikovali, Uzvišeni kaže: On vam propisuje u veri isto ono što je propisao Noju i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Avramu i Mojsiju i Isusu: “Pravu veru ispovedajte i u tome se ne …

Read More »

Savršen red i inteligentan dizajn

Stari grčki filozof kao što je Platon je tvrdio da bi dizajn postojao, mora da postoji dizajner. Hajde da pričamo o redu i dizajnu sa naučne perspektive. Ateisti veruju u naučnu analizu svake tvrdnje i svakog teološkog principa. Ako upotrebimo tu istu nauku da bismo verifikovali tačnost ateističke filozofije. U …

Read More »