Home / Tekst (page 20)

Tekst

Zašto islam zabranjuje konzumiranje alkohola?

Alkohol je oduvek bio izvor zla u svakom društvu. Alkohol i dalje odnosi bezbrojne ljudske žrtve, donosi siromaštvo i nevolje milionima ljudi širom sveta. Alkohol je ključni problem sa kojim se mnoga društva suočavaju. Statistički podaci o porastu stope kriminala, sve veći broj mentalnih bolesti i milioni razbijenih porodica širom …

Read More »

Zašto islam zabranjuje poliandriju?

Pitanje: Ako je muškarcu dozvoljeno da ima više od jedne žene, zašto islam zabranjuje ženi da ima više od jednog muža? Odgovor: Mnogo je ljudi, uključujući i neke muslimane, koji dovode u pitanje logiku dozvoljavanja muškarcu ženidbe sa dve, tri ili četiri žene, a zabranjivanja istog “prava” ženama. Najpre da …

Read More »

Zašto je u islamu dozvoljena poligamija?

Zašto je muslimanu dozvoljeno da ima više od jedne žene? DEFINICIJA POLIGAMIJE Poligamija je brak u kome jedan čovek ima više od jedne žene. Za razliku od poligamije, poliandrija je tip braka u kome žena ima više supruga. U islamu, poligamija je dozvoljena, a poliandrija apsolutno zabranjena. Sada da pređemo …

Read More »

Zašto po islamskom zakonu žena nasleđuje duplo manje imovine od muškaraca?

PITANJE NASLEDSTVA U KUR’ANU Časni Kur’an daje specifične i detaljne upute koje se tiču raspodele zaostavštine među zakonskim naslednicima. Kur’anski ajeti (odlomci) koji govore o nasledstvu su sledeći: – poglavlje Al-Bekara, ajet 180; – poglavlje Al-Bekara, ajet 240; – poglavlje An-Nisa’, ajeti 7-9; – poglavlje An-Nisa’, ajet 19; – poglavlje …

Read More »

Kur’an – najpopularnija i najčitanija knjiga u istoriji!

Eminetni portal posvećen kulturi čitanja – lovereading.co.uk – je sakupio podatke o broju izdanja, broju prijevoda i štampanih kopija najpopularnijih svjetskih knjiga u historiji, uključujući beletristiku i stručnu literaturu. Na prvom mjestu najpopularnijih knjiga svih vremena se našao Kur’an, s preko 3 milijarde primjeraka distribuiranih na sve četiri strane svijeta. …

Read More »