Breaking News
Home / Tekst / Mesija Isus Hrist (page 3)

Mesija Isus Hrist

20. napuštenih biblijskih učenja Isusa  Hrista koja su oživljena u Islamu

      Svi poslanici su bili poslati sa istom porukom: monoteizam tj. obožavanje jednog Boga, svedočenje vrhovne vlasti Njegovih atributa kao i njegove jednoće u suštini.       Međutim, njihove poruke se mogu razlikovati u pogledu zakonodavstva (ar. šerijata), na primer, načinu u izvođenju molitvi, postu, tipovima milostinje itd. Ovo zavisi od …

Read More »

Izrazi kojima se dokazuje da je Isus Bog i odgovor na njih

Hrišćani koriste sledeće izraze kako bi dokazili njihovu tvrdnju da je Isus Bog:  Reč ‘Sin Božiji’,  Reč ‘Otac’,  Reč ‘Bog’, Reč ‘Gospodar’. Hrišćani kažu da se Isus lično nazvao imenom ‘Sin Božiji’, na osnovu toga oni tvrde da je Sin Božiji i sam Bog. Odgovor na ovu njihovu tvrdnju: 1. …

Read More »