Home / Tekst / Mesija Isus Hrist (page 3)

Mesija Isus Hrist

Najvažnija Isusova zapovest

Jedan čovek beše učitelj. Učio je ljude Mojsijevom zakonu. Na njega je ostavilo snažan utisak kada je video kako Isus odgovara na pitanja licemera i jeretika sa mudrošću: Jedan od predavača Zakona je došao i čuo ih da se raspravljaju. Primetivši da im je Isus dao dobar odgovor, upitao ga …

Pročitaj više...

Opovrgavanje Trojstva rečima Isusa u Bibliji

U Jevanđelju po Jovanu (17:3) se navodi Isusov razgovor s Bogom: „A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.“ Eto, tako je Isus objasnio da se večni život zadobija verom u Božije jedinstvo i poslanstvo njegovog verovesnika Isusa. On nije rekao: …

Pročitaj više...

ISTORIJSKE BELEŠKE O RASPRAVI O TROJSTVU

Pogled na hrišćanstvo sa stanovišta Trojstva nastalo je mnogo godina nakon nestanka Isusa, neka je mir nad njim. Bez sumnje, ono nije bilo praktikovano od strane Isusa, neka je mir nad njim, niti od bilo kog drugog poslanika. Zapravo, istinski sledbenici Isusa nastavili su da potvrđuju verovanje u Jednog Boga …

Pročitaj više...

Objašnjenje biblijskog izraza “Božiji Sin”

      U Bibliji, izraz „sin“ je bio korišćen kada se govorilo o mnogim ranijim poslanicima, mnogo pre Isusa, mir nad njim. Narod Izrailj je, na primjer, bio zvan „Božijim Sinom“ u jednoj od Mojsijevih knjiga: „A ti ćeš reći Faraonu: Ovako kaže Gospod: Izrailj je sin moj, prvenac moj. (Izlazak …

Pročitaj više...

Koliko zaista ima Isusa Hrista u današnjem hrišćanstvu?

Verski učenjaci su oduvek pripisivali načela hrišćanske vere učenjima Pavla više nego Isusovim učenjima. Ali koliko god ja želeo da započnem tu temu, mislim da je najbolje da prethodno bacimo brzi pogled na Stari zavet kako bi podržali tu tvrdnju. Stari Zavet propoveda da se Jakov rvao sa Bogom. Zapravo, …

Pročitaj više...

Koga je rodila Devica Marija – Boga ili čoveka?

Diskusija oko ovog pitanja se nastavila i u petom veku. Tada se ponovo pokrenulo pitanje; može li Isusova majka biti Bogorodica (Theo Tokos), ili je ona rodila samo čoveka, a ne i boga? Tvrdeći da se Isus Hrist odlikuje sa dve prirode, carigradski biskup Nestorije je 428. god Devici Mariji …

Pročitaj više...

Isus nije nikada tvrdio za sebe da je Bog

Hrišćani kažu: „Isus je istinski Bog od istinskog Boga.” Ovakvu njihovu tvrdnju pobijaju same Isusove reči koje se nalaze u njihovim svetim knjigama. Spomenućemo samo neke: Obraćajući se Bogu on je rekao: A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista. (Jovan, …

Pročitaj više...

Izrazi kojima se dokazuje da je Isus Bog i odgovor na njih

Hrišćani koriste sledeće izraze kako bi dokazili njihovu tvrdnju da je Isus Bog:  Reč ‘Sin Božiji’,  Reč ‘Otac’,  Reč ‘Bog’, Reč ‘Gospodar’. Hrišćani kažu da se Isus lično nazvao imenom ‘Sin Božiji’, na osnovu toga oni tvrde da je Sin Božiji i sam Bog. Odgovor na ovu njihovu tvrdnju: 1. …

Pročitaj više...