Breaking News
Home / Spasenje

Spasenje

Oživljavanje zabrane kamate (Biblijska učenja oživljena u Islamu 10)

      Sprovodeći Zakon, poslanik Isus se protivio davanju ili uzimanju kamate jer tekst Starog Zaveta izričito zabranjuje kamatu. Zapisano je u Ponovljenom zakonu 23:19 da je Isus kazao:       „Ne daj na dobit bratu svom ni novaca ni hrane niti išta što se daje na dobit.“[1]       Islam oživljava Isusovo …

Read More »

Poruka hrišćanima

Upućujem ovo pismo svakom  hrišćaninu koji s potpunom ozbiljnošću razmišlja o svojoj konačnici nakon smrti, daleko od bespotrebne rasprave ili uvreda, potpuno iskreno i rasvjetljujuće, svakom ko vodi računa o konačnom odredištu i spasenju. Ovaj savjet će biti dug onome ko se ne brine dovoljno o sebi i svom statusu, …

Read More »

Primeri koji pokazuju savršeni dizajn planete Zemlje

• Naša planeta Zemlja, na primer, je savršeno dizajnirana za život. Ima upravo onu veličinu za atmosferu koja je nama neophodna. Njena veličina i odgovarajuća gravitacija imaju tanak, ali ne previše tanak sloj gasova koji služe da bi nas štitili i da nam omoguće da dišemo. Da je naša planeta …

Read More »

Odgovori na zabludu: “Muhammed je prepisao Kur'an iz Biblije”

Mnogi hrišćanski misionari šire zabludu da Muhammed, alejhi selam, nije bio samo autor Kur'ana već da ga je krao i da je kopirao stihove i ideje iz drugih filozofskih i religijskih knjiga.              Poučavao ga je rimski kovač Neki pagani su optužili Verovesnika, alejhi selam, da je učio Kur'an od …

Read More »

10 činjenica koje ukazuju da je Časni Kur'an govor Uzvišenog Boga

Prva činjenica: Kur'an je objavljen visokim književnim stilom. Njemu u arapskom jeziku ne postoji ništa slično i sva stilistika za njim zaostaje. A to je iskazivanje određenog sadržaja, u odgovarajućoj situaciji, zadivljujućim jezičkim izrazom, bez manjkavosti ili viška u objašnjavanju. Taj veličanstveni stupanj književnog izražavanja se ogleda u nekoliko aspekata: …

Read More »