Home / Tekst / Patrijarh Partenius III od Aleksandrije: “Muhammed je Božiji čovek  koji je svoju delatnost usmerio na carstvo Božije i osnovao je Islam”

Patrijarh Partenius III od Aleksandrije: “Muhammed je Božiji čovek  koji je svoju delatnost usmerio na carstvo Božije i osnovao je Islam”

Zbog njegovih višestrukih teoloških aktivnosti i teoloških dijaloga, prozvan je Patrijarh dijaloga. Bio je predsednik Svetskog veća Crkava.[1]Svojim izjavama u kojima je priznao poslanstvo poslanika Muhammeda i Islam kao veru od Boga, zapanjio je pravoslavni svet. O poslaniku Muhammedu,  mir Božiji nad njim, rekao je:

„Za mene je Muhammed apostol… Razumem da ono što sam rekao neće naći punu saglasnost svih pravoslavnih hrišćana. Međutim, ja mogu da prihvatim da je Muhammed Poslanik, kako ga nazivaju muslimani, jer je apostol… On je bio Božiji čovek  koji je svoju delatnost usmerio na carstvo Božije i osnovao je Islam…”[2]

Patrijarh Partenius još je rekao:

„…Da li je Islam religija nadahnuta od Boga ili ne – za mene takvo pitanje ne postoji. Shvatam, on je bogonadahnuti Muhammed, Božiji čovek, koji je Arape iz pustinje naučio da veruju u jednog Boga, tako da oni mogu da se mole, da poste i da vole svog bližnjeg i da čine dobra dela.”[3]

Takođe je izjavio:

„Islam u svom Kur’anu govori o Hristu i ‘Presvetoj bogorodici’, a i mi bismo trebali da o Muhammedu govorimo hrabro i neustrašivo. Moramo da otvorimo svoje istorijske oči i da vidimo doprinos njegove propovedi o jednom Bogu.”[4]

 

Fusnote:


[1] Biografija je preuzeta sa sajta SPC-a:

www.spc.rs/eng/memory_patriarch_parthenios_iii_alexandria

[2] Patrijarh Partenius III, citat iz Ortodoks Tipos, № 854, 06.10.1989. str. 1.

[3] Patrijarh Partenius III, citiran u: The Contribution of the Orthodox Ecumenists to the Interfaith Venture and Their Responsibiliti for it, Jeromonah Klemes Agiokyprianites, str. 41 – 42.

[4]  Isto, str. 42.


Odlomak iz knjige: “100 svetskih velikana o islamu“.

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši