Home / Tekst / Odgovornost – obavezna vrlina!

Odgovornost – obavezna vrlina!

    Poslanik Muhammed, mir nad njim, je ljudima dao odgovornosti shodno njihovom stanju i mogućnostima, te je upozorio na neodgovornost i zanemarivanje poverenih obaveza svakog pojedinca.

      On je pojasnio da će čovek biti pitan pred Allahom (Bogom) o odgovornosti, rekavši: „Svi ste vi pastiri i svako će biti odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir i on je odgovoran za svoje stado, čovek je pastir svoje porodice i odgovoran je za svoje stado, žena je pastirica u kući svoga muža i biće odgovorna za svoje stado, sluga je pastir imetka svoga gazde i biće odgovoran za njega. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado.“[1]

     Ukoliko čovek nije odgovoran prema svojoj deci i ženi on time čini greh jer Poslanik, mir nad njim, kaže: „Dosta je čoveku greha samo da zapostavi onoga koga je dužan da hrani.“[2]

      Jednom prilikom je Poslanik, mir nad njim, rekao Sa'du b. Vekasu koji je Poslanika pitao da li da udeli većinu svog imetka: „Bolje ti je da ostaviš svoje naslednike bogatim nego siromašnim pa da traže od ljudi.“[3]

       Poslanik, mir nad njim, je objasnio i da je čovek odgovoran za ono što govori, kazavši: „Doista rob izgovori reč koju Allah voli, a da tome ne pridaje važnost, pa mu Allah zbog toga podigne njegov stepen. I doista rob izgovori reč koja Allaha razljuti, a da joj ne pridaje važnost pa ga ona odvede u Pakao.“[4]

      Takođe je pojasnio da je svako odgovoran za ono što radi rekavši: „Kome damo neki posao i nadnicu za njega, a on uzme više od toga takav je kradljivac.“[5]

       Takođe je kazao: „Šta je sa radnikom kome damo posao, pa nam on dođe i kaže: ‘Ovo je od posla koji ste mi dali, a ovo sam dobio na poklon. A da je sedeo u kući svoga oca i majke, da li bi to dobio na poklon? Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, ko god nešto od toga utaji doći će na Sudnjem danu noseći to na vratu.“[6]


Iz knjige “Muhammed, Božiji Poslanik” – dr. Ahmed el-Mezjed

islamhouse.com/sr

 

[1] Hadis, beleži Buhari, br. 844., i Muslim, br. 3408.

[2] Hadis, beleži Ebu Davud, br. 1213., i Ahmed, br. 6207.

[3] Hadis, beleži Buhari, br. 1213., i Muslim, br. 3076.

[4] Hadis, beleži Buhari, br. 5997., i Tirmizi, br. 2241.

[5] Hadis, beleži Ebu Davud, br. 2554.

[6] Hadis, beleži Buhari, br. 6145., i Muslim, br. 3413.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši