Home / Tekst / Pastor Charles Roger Watson: “Najmanje što možemo da uradimo je da Islamu pristupimo sa poštovanjem”

Pastor Charles Roger Watson: “Najmanje što možemo da uradimo je da Islamu pristupimo sa poštovanjem”

Charles Roger Watson (1873–1948). Rođen je u Kairu, kao sin presbitorijanskih misionara Margaret i Andrev Vatson. Služio je kao pastor Prve ujedinjene Presbitorijanske crkve u St. Luisu između 1900. i 1902. godine. Osnivač je Američkog Univerziteta u Kairu. U svom delu What is this Moslem World (Šta je to muslimanski svet), o muslimanima je napisao:

„Može se smelo utvrditi da ne postoje ljudi na svetu, koji daju  utisak  da  su  toliko  religiozni kao muslimani. Celokupan njihov život prožet je svešću o Bogu.”[1]

O Islamu i poslaniku Muhammedu, alejhi selam, napisao je:

„I što je još više, on (Islam) započeo je osvajanja koja su bila kontinuirana više od osamsto godina nakon njegovog pojavljivanja, tako da je zapljusnuo polovinu sveta pa je vernicima u Boga stavio na raspolaganje bogastva Rimskog carstva u Severnoj Africi, Vizantijskog carstva u Maloj Aziji, reke zlata španskog kraljevstva u Evropi, neslućenu raskoš i vlast nad velikim narodima raskoša i prestiža. To su pečat i dokaz Muhammedovog poslanstva i blagoslova i milosti Božije.”[2]

Zatim je napisao:

„Kao svetski fenomen, takođe, Islam zaslužuje naše najveće poštovanje koje moramo uzeti u obzir pri njegovoj proceni.  Kroz trinaest vekova ova religija je ustrajala; bilo je perioda u istoriji kada je izgledalo da će osvojiti celu Evropu, kada su njegovi centri nauke iznedrili najpronicljivije mislioce sveta. Stoga, ovo nije primitivan i neorganizovan verski pokret, već onaj koji ima organizovanu teologiju, definisane obrede, razvijenu civilizaciju, prepoznatljivu umetnost i književnost; koji je formulisao zakone, sisteme sudske prakse,  društvene standarde, političke smernice.  On je u svoje vreme upravljao velikim armijama, nadjačao je zapadne sile, izgradio je ogromna carstva, svoje učenje učinio je dostupnim u svetskim razmerama. Najmanje što možemo da uradimo je da mu pristupimo sa poštovanjem…”[3]

 

[1] Charles R. Watson, What is this Moslem World?, London 1937. str. 38.

[2] Isto, str. 59.

[3] Isto, str. 70–71.

 

Knjiga: “100 nemuslimanskih velikana o islamu”

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši