Home / Tekst / Vera za sva vremena / Zašto muslimani uglavnom za Boga koriste reč Allah a ne Bog?

Zašto muslimani uglavnom za Boga koriste reč Allah a ne Bog?

 Enciklopedija Britanika navodi da se pod imenom „Allah“: „Poreklu imena može se pronaći trag u najranijim semitskim spisima u kojima je ime za Boga bilo Il ili El, poslednje pronađeno u Starom Zavetu kao sinonim za Jahvea. Allah je standardna arapska reč za Boga i koristi se kako kod arapskih hrišćana tako i kod muslimana.“ Možemo takođe pročitati u Engleskoj Bibliji prerađenoj od strane R. Skotfilda (strana 28.): „Elohim (nekada El ili Elah.).. je nebrojiva imenica nastala od El što znači snažni ili jaki. Tako da „Allah“ u Kur'anu znači ..“Reci: „On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!“ (Kur’an 112:1-5.)

 Termin „Allah“ je veoma značajan, jer znamo iz Biblije da su lјudima davana imena „Bog“ i „Gospod“, poput: „Kao što Sara slušaše Avrama, i zvaše ga gospodarem; koje ste vi kćeri postale, ako činite dobro, i ne bojite se nikakvog straha.“ (Biblija, Petar 3:6.).

Gospod reče Mojsiju: Evo, postavio sam te da si bog Faraonu; a Aron brat tvoj biće prorok tvoj.“ (Biblija, Egzodus 7:1.).

I on će mesto tebe govoriti narodu, i on će biti tebi mesto usta, a ti ćeš biti njemu mesto Boga.“ (Biblija, Izlazak 4:16.).

Rekoh: Bogovi ste, i sinovi Višnjeg svi.“ (Psalm 82:6.).

 Zanimlјivo je da se na Isusovom maternjem jeziku, aramejskom: za Boga kaže „Allah“, Isusa „Ešo“ (u Kur'anu Isus je „Isa“.) i Marija je „Merjema“ (tačno onako kako je Plemeniti Kur'an pomenuo njeno ime!.). Molimo vas da uočite sličnosti.

Check Also

Saveti o odgoju deteta

Učenjak Gazalija je izneo program odgoja deteta; program je osmišljen u vidu sedećih obaveza roditelja …

Komentariši