Home / Video / Međureligijske debate

Međureligijske debate

VIDEO – Pojam trojstva

Uzvišeni Bog kaže u Kur’anu: “Nevernici su oni koji govore: “ Bog je jedan od trojice!”; A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevernik ostane.” (Kur’an, poglavlje Trpeza, 73)

Read More »