Breaking News
Home / Tekst / Vera za sva vremena (page 4)

Vera za sva vremena

Jedina priznata vera kod Uzvišenog Boga

Hvala Bogu, Gospodaru svih svetova. Svedočim da nema drugog boga osim jedinog istinskog Boga – ALLAHA,         Koji nema sudruga i Koji je Zaštitnik dobrih. Svedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka je mir i spas nad njim, nad njegovom porodicom i nad svim njegovim sledbenicima. Zaista su Božije …

Read More »

Prijateljstvo i ljubav u Islamu

Prijateljstvo nije samo reč koja se izgovara, a da pri tome nema određeni udeo u ljubavi, u ulaganju truda i darivanju. Zato se kaže: „Prijatelj se prepoznaje u teškim situacijama.“ Poslanik, mir nad njim, je pojasnio glavni stub na kojem počiva prijateljstvo, rekavši: „Najbolji prijatelji kod Allaha (Boga) su oni …

Read More »

Šta je Islam?

Nema nijedne vere ili religije na zemaljskoj kugli a da njeno poreklo nije vezano za nekog čoveka ili neki narod. Tako, na primer, judaizam se veže za Judu, hrišćani tj. nasranije[1] se vežu za nesara – “pomagače” Isusa, neka je nad njim Božiji spas i mir, sledbenici budizma vežu se …

Read More »

Hrabrost i poniznost – odlika pravog vernika

    Mnogo puta ljudi ponižavaju neku osobu govoreći joj da je prevrtljiva, da nema svoga stava, svoje principe, svoj identitet. Poslanik, mir nad njim, nije bio takav sa svojim prijateljima, a ni sa svojim neprijateljima. Njegovi su neprijatelji želeli da se on odrekne nekih svojih principa, međutim oni to …

Read More »

Zašto Islam ne uči da je Isus umro za naše grehe?

            Islam uči da su svi lјudi nevini po rođenju (tj. rođeni bezgrešni.) i oni postaju grešni samo kada su svesno počinili greh. „Svaki čovek je odgovoran za ono što je radio“ (Kur’an 74:38.),      „Na Danu u kom će svaki čovek samo o sebi brinuti, i u kome …

Read More »

 Verovanje u sve Božije Poslanike

       Islam nas vezuje za sve plemenite Allahove Poslanike jer je zasnovan na njihovim iskrenim učenjima. Muslimani veruju u poslanstvo svih Allahovih Poslanika i u njihovom verovanju nema razlike i razilaženja. Kaže uzvišeni Allah: „Poslanik veruje u ono što mu se objavlјuje od Gospodara njegovog, i vernici – svaki …

Read More »

Stenli Smit: Moja priča o islamu

 Pročitao sam sa velikim interesovanjem priču italijanskog naučnika, dr. Emanuela (Mahdi.) Gula, koji je radio u Britaniji. Bio sam oduševlјen kada sam ga upoznao pre par godina i želeo bih da iskoristim ovu priliku da podelim sa poštovanim čitaocem par pasusa njegove knjige: „Odrastao sam kao rimski katolik, iako ne …

Read More »

Zašto muslimani uglavnom za Boga koriste reč Allah a ne Bog?

 Enciklopedija Britanika navodi da se pod imenom „Allah“: „Poreklu imena može se pronaći trag u najranijim semitskim spisima u kojima je ime za Boga bilo Il ili El, poslednje pronađeno u Starom Zavetu kao sinonim za Jahvea. Allah je standardna arapska reč za „Boga“ i koristi se kako kod arapskih …

Read More »

Šta Islam kaže o Bibliji?

 Muslimani veruju u sve svete spise ali u njihovom prvobitnom izvornom obliku. Allah (Neka je uzvišen On.) poslao je Poslanika kao upozorenje svim narodima, a neki od njih su sa zakonom i propisima poslati samo određenim narodima. Suhuf (Listovi.) prenešeni su od Ibrahima, Tevrat (Tora.) od Mojsija, Zabur (Psalmi.) od …

Read More »