Home / Tekst / Sir Hamilton Gibb: “Arapi su u osvajanjima stigli tako daleko ali nisu uništavali za sobom”

Sir Hamilton Gibb: “Arapi su u osvajanjima stigli tako daleko ali nisu uništavali za sobom”

Sir Hamilton Gibb, škotski istoričar. Za vrijeme Prvog svjetskog rata bio je oficir Britanskog kraljevskog puka. Predavao je arapski jezik na nekoliko univerziteta: na Londonskom, na Oksfordu i na Harvardu. U svom djelu Mohammedanism (Islam), o islamu je napisao:

„Ove zadivljujuće pobjede prethodile su još širim osvajanjima koja su odnijela Arape u manje od jednog vijeka u Maroko, Španiju i Francusku, pred vrata Carigrada i daleko preko centralne Azije do rijeke Ind, potvrđujući karakter islama kao jake, samouvjerene i osvajačke vjere. Iz ovoga je proizašao njegov nepopustljiv stav prema svemu što je van njega, ali i njegovu široku toleranciju različitosti u okviru sopstvene zajednice, odbijanje progonjenja onih iz drugih zajednica, kao i dostojanstvo sa kojim je izdržao teške trenutke.

Ipak, više zapanjujuće od same brzine osvajanja bio je njihov uredan karakter. Neka razaranja moraju se javiti tokom godina ratovanja, ali sve u svemu Arapi su stigli tako daleko bez ostavljanja tragova propasti što je dovelo do novih integracija naroda i kultura. Struktura zakona i vlasti koju je Muhammed ostavio svojim nasljednicima, halifama, dokazala je njegovu vrijednost u kontrolisanju vojski iz pustinje koji su islam odnijeli u civilizovani spoljašni svijet ne kao sirovo praznovjerje pljačkaških hordi, već kao moralnu silu kojom je komandovalo poštovanje i koherentna doktrina koja je mogla na njihovom vlastitom terenu osporiti kršćanstvo Istočnog Rima i zorostraizam Perzije.”[1]

 O Kur’anu je napisao:

„Stanovnici Mekke tražili su od njega čudo i sa izuzetnom smjelošću i samopouzdanjem Muhammed je odgovorio da je najveća potvrda njegove misije sam Kur’an, jer su poput svih Arapa bili poznavaoci jezika i retorike. Dakle, ako bi Kur’an bio njegovo (Muhammedovo) djelo, tada bi drugi ljudi mogli da se takmiče s njim. Neka načine samo desetak stihova koji bi bili slični. A ako to ne bi mogli, a očito je da ne mogu, onda treba da prihvate Kur’an kao izvanredno dokazano čudo.”[2]


[1] Sir Hamilton Gibb, “Mohammedanism an historical survey”, New York, Oxford University Press, 1962. str. 3–4.

[2] Isto, str. 41–42.

 Izvor: Odlomak iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši