Home / Tekst / Nauka i religija (page 4)

Nauka i religija

2. Naučna otkrića u Kur'anu: Čeoni deo mozga

Kaže Allah Uzvišeni: „Naprotiv! Ako se ne okani (laži), ocrnićemo mu čelo. Čelo lažno i grešno.ˮ (Kur'an 96:15-16) Ovaj kur'anski ajet (odlomak) objavljen je kao upozorenje jednom veoma okrutnom neprijatelju muslimana, ugnjetačkom vođi plemena po imenu Ebu Džehl koji je živeo u doba Poslanika Muhammeda. Bog ovog čoveka ne naziva …

Pročitaj više...

5. Naučna otkrića u Kur'anu: Geološka funkcija planina

Kur'an takođe skreće pažnju na veoma važnu geološku funkciju planina: „Mi smo po Zemlji nepomične planine razmestili da ih ona ne potresa…ˮ (Kur'an, 21:31)      U ovom ajetu stoji da planine postoje da bi sprečile potrese Zemljine površine. Niko nije znao za ovo u vreme kada je Kur'an objavljen. Zapravo, …

Pročitaj više...

9. Naučna otkrića u Kur’anu: Širenje svemira

     Hiljadama godina astronomi su tražili odgovore na razna pitanja u vezi sa svemirom. Do početka 20-ih godina prošlog veka vjerovalo se da svemir postoji oduvek, a da je njegova veličina nepromenjiva. Međutim, 1912. astronom Vesto Slifer otkrio je nešto što će uskoro promeniti shvatanja astronoma o svemiru. Primetio je …

Pročitaj više...

10. Naučna otkrića u Kur’anu: Zemljina atmosfera

     Još jedna u nizu naučnih činjenica spominje se u Kur'anu. Kaže Uzvišeni Bog: „I tako mi neba koje vraća kišu.ˮ (Kur'an, 86:11); I takođe:       „Koji vam je Zemlju posteljom, a nebo zdanjem učinio; Koji sa neba spušta vodu i sa njom izvodi plodove, opskrbu vašu. Zato ne pripisujte …

Pročitaj više...

11. Naučna otkrića u Kur’anu: Faraonova sačuvana mumija

     Priča o Mojsiju ima brojne lekcije upućene čovečanstvu. Jedan deo te priče vekovima je intrigirao ljude, a to je razdvajanje Crvenog mora i utapanje Egipćana. Sve tri najveće monoteističke religije, judaizam, hrišćanstvo i Islam pričaju praktično istu priču, međutim najviše izrazito preciznih detalja i informacija iznosi Kur'an. Iako u …

Pročitaj više...

Zašto islam zabranjuje konzumiranje alkohola?

Alkohol je oduvek bio izvor zla u svakom društvu. Alkohol i dalje odnosi bezbrojne ljudske žrtve, donosi siromaštvo i nevolje milionima ljudi širom sveta. Alkohol je ključni problem sa kojim se mnoga društva suočavaju. Statistički podaci o porastu stope kriminala, sve veći broj mentalnih bolesti i milioni razbijenih porodica širom …

Pročitaj više...