Home / Tekst / Najveći greh

Najveći greh

Da li je Sotona pali anđeo?

 Da li je Iblis (Sotona) anđeo ili džin (biće stvoreno od plamena vatre)?   Događaji u kojima su spomenuti Iblis (Sotona) i meleki (anđeli) Priča o Adamu i Iblisu se spominje na više mesta u Kur'anu, gde Bog kaže:  Kada rekosmo anđelima: “Poklonite se Adamu!” – oni se pokloniše, ali …

Pročitaj više...

POKAJANJE

Pokajanje od greha, obraćanjem Onome koji zna sve tajne i oprašta grehe, početak je puta pobožnih, kapital pobednika, prvi korak onih koji istinu traže, ključ za izvođenje na pravi put zalutalih, polazište odabranih i pribežište Bogu bliskih. Pokajanje je prva, srednja i poslednja stanica u životu čoveka. Pobožan čovek je …

Pročitaj više...