Home / Tekst / Monoteizam (page 2)

Monoteizam

Šta kaže Kur'an o verovanju u Trojstvo?

Koncept Boga u islamu je kristalno jasan, i isključivo je od Božanskog izvora, a ne ljudskog nagađanja. Čovek, sa svim svojim čulima, vidi Božija stvaranja oko sebe – bilo da se tu radi o živim ili mrtvim objektima. U to su uključena i nebesa i Zemlja, i sve između njih …

Pročitaj više...

Odgovor na zablude Avgustina filozofa po pitanju trojstva

Avgustin za Trojstvo  tvrdi da se u krajnjem slučaju svodi na jedno. On za to navodi primer mozga koji je istovremeno subjekat, predmet i sredstvo spoznaje. Pobijajući ovu tvrdnju mi kažemo da se ovde radi o čisto teoretskom trojstvu, dok je Trojstvo u koje veruju hrišćani realnost, jer su Otac, …

Pročitaj više...

Obaveznosti poštovanja ljudskog bića

Uzvišeni Allah (Bog) je počastio čoveka i učinio ga najboljim stvorenjem. Kaže Uzvišeni Allah (Bog): Mi smo odlikovali sinove Adamove. (Kur'an, poglavlje El-Isra, 70.) Pogledajte samo reakciju Poslanika Muhammeda, mir nad njim, pored kojeg je prolazila dženaza (sahrana), a on je ustao. njegovi sledbenici su kazali da je u pitanju  …

Pročitaj više...

Zajednička poruka svih Božijih poslanika

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. Zato da bi se podsetili ljudi na smisao života i da bi se vratili na Pravi put, mnogi poslanici i verovesnici uključujući Adama, Noa, Avrama, Mojsija, Isusa i Muhammeda su poslati od strane jedinog istinskog …

Pročitaj više...

Jedini istinski Bog u svetim knjigama

 Jedini istinski Bog u Bibliji (Stari Zavet): Čuj, O Izraele: Gospodin je naš Bog, Gospodin je Jedan.       (Ponovljeni zakon 6: 4) Nije li Jedan Bog načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? (Malahija 2: 15) Da biste me spoznali i da biste shvatili da sam ja On. Pre …

Pročitaj više...

Molitva se upućuje samo Bogu

Bog je blizu Svojih robova; vidi gde se nalaze i zna njihovu situaciju. On čuje ono što govore i odaziva se njihovim molitvama. Ništa o njima nije Mu skriveno, i On kaže (u prevodu značenja): “Allahu ništa nije tajna ni na Zemlji ni na nebu!” (Kur'an, Imranova porodica, 5) Bog …

Pročitaj više...

Opovrgavanje doktrine Trojstva rečima Isusa Hrista

Prvi citat: U Jevanđelju po Jovanu (17:3) se navodi Isusov razgovor s Bogom: „A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.“ Eto, tako je Isus objasnio da se večni život zadobija verom u Božije jedinstvo i poslanstvo njegovog verovesnika Isusa. On …

Pročitaj više...