Home / Biblija (page 3)

Biblija

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 8

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 8   Biblija kaže da je Isus smatrao Boga različitim od sebe „A i u zakonu vašem stoji napisano da je svedočanstvo dvojice lјudi istinito. Ja sam koji svedočim sam za sebe, i svedoči za mene Otac koji me posla.“ (Jovan, 8:17-18) „Da …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 9

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 9   Biblija govori o tome da je Isus bio iskušan, ali Bog ne može biti iskušan „Imajući, dakle velikog Poglavara svešteničkog, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijeg, da se držimo priznanja. Jer nemamo Poglavara svešteničkog koji ne može postradati s našim …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 10

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 10   Biblija kaže da je Bog Isusa načinio „Gospodom“ i „Hristom“! „Tvrdo dakle neka zna sav dom Izrailјev da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovog Isusa koga vi raspeste.“ (Dela Apostolska, 2:36) Termin „gospod“ ili „gospodar“  je na mnogo mesta …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 1

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 1   U ime Boga, Milostivog, Samilosnog U Matejevom jevanđelјu se pominje da je Isus kazao: „Blago mirotvorcima; oni će biti prozvani sinovima Božijim.“ (Matej, 5, 9.) Reč „sin“ ne može biti prihvaćena bukvalno jer se u Bibliji, Bog očito mnogim svojim izabranim …

Pročitaj više...

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 11

1

DOKAZI IZ BIBLIJE DA ISUS NIJE BOG 11   Biblija kaže da je Isus Oca nazivao „svojim Bogom“ „A oko devetog sata povika Isus glasno govoreći: Ili! Ili! Lama savathani? Tj: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?“ (Matej, 27:46) „Reče joj Isus: Ne dohvataj se do mene, jer …

Pročitaj više...

Termin “Sin” u Bibliji

 Izraz „sin Božijiˮ u Bibliji je upotrebljavan za Adama (Jevanđelje po Luki 3:38) i mnoge druge poslanike koji su prethodili Isusu. Izrailj je, na primer, zvan „sinom Božjimˮ u jednoj od pet Mojsijevih knjiga: „A ti ćeš reći Faraonu: ‘Ovako kaže Gospod: ‘Izrailj je sin moj, prvenac moj.'ˮ (Knjiga Izlaska …

Pročitaj više...

3. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

POLITIČARI I SVEŠTENICI SU UTICALI NA USVAJANjE DOKTRINE TROJSTVA Rimske političke vođe, od vremena cara Nerona, igrali su različite igre tokom krize Trojstva. Jedan očiti slučaj dogodio se kada je car Konstantin potvrdio doktrinu Trojstva više od 300 godina nakon nestanka Isusa, neka je mir na njega. Uloga Konstantina u …

Pročitaj više...

2. KONAČNO REŠENJE ZAGONETKE TROJSTVA

ISTORIJSKE BELEŠKE – RASPRAVE O TROJSTVU Pogled na hrišćanstvo sa stanovišta Trojstva nastalo je mnogo godina nakon nestanka Isusa, neka je mir na njega. Bez sumnje, ono nije bilo praktikovano od strane Isusa, neka je mir na njega, niti od bilo kog drugog poslanika. Zapravo, istinski sledbenici Isusa, neka je …

Pročitaj više...

1. KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA

Da li ste svesni istorijske rasprave između dve doktrine: Trojstva i Unitarijanizma? Da li ste takođe svesni da islam nudi konačno rešenje ovoj protivrečnosti? Nesuglasnost u vezi sa Trojstvom je jedan od ključnih događaja u istoriji hrišćanstva. Svetski priznati istoričar Edvard Gibon ukazuje da je kontroverzija Trojstva (koja je doživela …

Pročitaj više...

KONAČNO REŠENjE ZAGONETKE TROJSTVA 4

 UTICAJ PAVLA I PAVLOVE CRKVE Pavle je bio samoproklamovani apostol neznabošcima. Pozivanje na njegov život i njegovu ličnost uglavnom se zasnivalo na primarnim izvorima, naročito iz njegovih Poslanica i delom na osnovu Lukinih zapisa u svom Jevanđelju. Značajniji izveštaji o prirodi Pavlovog života (istorijski) činjenica je, povećavaju sumnju da je …

Pročitaj više...