Home / Uncategorized / Da li ste znali? Islam i Isus Hrist

Da li ste znali? Islam i Isus Hrist

Da li ste znali da je verovanje u poslanstvo Isusa i njegovih čuda temelјno načelo muslimanske vere?

Da li ste znali da se Isusovo ime spominje 25 puta u časnom Kur’anu?

Da li ste znali da je Marija jedna od najcenjenijih žena u islamu?

Da li ste znali da muslimani daju svojoj deci imena po Isusu (Isa.) zbog svoje lјubavi i poštovanja prema njemu?

Da li ste znali da muslimani čekaju drugi dolazak Isusa, dolazak određen pred kraj sveta, da donese pravdu i mir u svetu?

Pogledaj takođe

Da li ste otkrili pravu i istinsku lepotu Islama? – (Knjiga)

Možda imate unaprijed stvorene, negativne predstave o Islamu. Možda ste ga razumjeli samo onako kako …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *