Home / Video / Božiji znaci oko nas (page 2)

Božiji znaci oko nas

VIDEO – Bog mnogo prašta

Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogrešili, ne gubite nadu u Božiju milost! Bog će, sigurno, sve grehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer,53) Bog želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko sa Pravog puta skrenete. …

Read More »