Home / Tekst / Vera za sva vremena (page 5)

Vera za sva vremena

Šta je Islam?

Nema nijedne vere ili religije na zemaljskoj kugli a da njeno poreklo nije vezano za nekog čoveka ili neki narod. Tako, na primer, judaizam se veže za Judu, hrišćani tj. nasranije[1] se vežu za nesara – “pomagače” Isusa, neka je nad njim Božiji spas i mir, sledbenici budizma vežu se …

Pročitaj više...

Hrabrost i poniznost – odlika pravog vernika

    Mnogo puta ljudi ponižavaju neku osobu govoreći joj da je prevrtljiva, da nema svoga stava, svoje principe, svoj identitet. Poslanik, mir nad njim, nije bio takav sa svojim prijateljima, a ni sa svojim neprijateljima. Njegovi su neprijatelji želeli da se on odrekne nekih svojih principa, međutim oni to …

Pročitaj više...

Zašto Islam ne uči da je Isus umro za naše grehe?

            Islam uči da su svi lјudi nevini po rođenju (tj. rođeni bezgrešni.) i oni postaju grešni samo kada su svesno počinili greh. „Svaki čovek je odgovoran za ono što je radio“ (Kur’an 74:38.),      „Na Danu u kom će svaki čovek samo o sebi brinuti, i u kome …

Pročitaj više...

 Verovanje u sve Božije Poslanike

       Islam nas vezuje za sve plemenite Allahove Poslanike jer je zasnovan na njihovim iskrenim učenjima. Muslimani veruju u poslanstvo svih Allahovih Poslanika i u njihovom verovanju nema razlike i razilaženja. Kaže uzvišeni Allah: „Poslanik veruje u ono što mu se objavlјuje od Gospodara njegovog, i vernici – svaki …

Pročitaj više...

Stenli Smit: Moja priča o islamu

 Pročitao sam sa velikim interesovanjem priču italijanskog naučnika, dr. Emanuela (Mahdi.) Gula, koji je radio u Britaniji. Bio sam oduševlјen kada sam ga upoznao pre par godina i želeo bih da iskoristim ovu priliku da podelim sa poštovanim čitaocem par pasusa njegove knjige: „Odrastao sam kao rimski katolik, iako ne …

Pročitaj više...

Šta Islam kaže o Bibliji?

 Muslimani veruju u sve svete spise ali u njihovom prvobitnom izvornom obliku. Allah (Neka je uzvišen On.) poslao je Poslanika kao upozorenje svim narodima, a neki od njih su sa zakonom i propisima poslati samo određenim narodima. Suhuf (Listovi.) prenešeni su od Ibrahima, Tevrat (Tora.) od Mojsija, Zabur (Psalmi.) od …

Pročitaj više...

Kratko objašnjenje glavnih islamskih termina

Kratko objašnjenje glavnih islamskih terminologija  Allah Ispravno Ime za jedinog istinskog Boga, Stvoritelja. Allah je istinski Bog celog čovečanstva (jevreja, hrišćana, muslimana, hindusa, budista, i svih stvorenja)   Muhammed Poslednji Poslanik jedinog istinitog Boga (Allah).   Islam Predanost volji Stvoritelja, istinskog Boga (Allah). Čovek može postići pravo zadovoljstvo i unutrašnji …

Pročitaj više...