Home / Tekst / Analiza religija (page 10)

Analiza religija

Da li u Kur'anu postoji matematička greška?

Prema Aronu Šuriju, u Kur'anu postoji jedna matematička greška. Ako saberete sve delove nasledstva koje se deli među naslednicima – što se spominje u 4. poglavlju, 11. i 12. ajet – dobija se više od jedne celine (preko 100%). Autor Kur'ana, očigledno, ne poznaje matematiku. Odgovor: Časni Kur'an na nekoliko …

Pročitaj više...

Da li islam promoviše nasilje?

Nekoliko kur'anskih ajeta (odlomaka) se često pogrešno tumači u kontekstu mita o islamu kao religiji koja poziva sledbenike na nasilje i ubijanje svih koji joj ne pripadaju. Sledeći ajet (odlomak)  iz sure (poglavlja) Et-Tevbe (Pokajanje) je veoma često citiran u kontekstu kritikovanja islama, s ciljem dokazivanja da islam promoviše nasilje, …

Pročitaj više...

Pravo lice (Iz knjige: Primile su islam kao kraljica Belkisa)

Još jedna obična priča “-Es-selamu alejkum, draga sestro. Mogu li ti postaviti nekoliko pitanja? -Naravno, biće mi zadovoljstvo! -Kakav je bio tvoj pogled na islam i muslimane ranije? -Uh, pa ne mogu reći lep. Neka mi Uzvišeni Bog oprosti, ali bila sam pod velikim uticajem medija koji ga predstavljaju suviše …

Pročitaj više...

Kako je Pavle promenio Isusovu veru?

U Mojsijevoj Tori su svi propisi izraelskog zakona. I svim njihovim verovesnicima je bilo naređeno da po nje­mu rade. Tu spadaju propisi o životinjama, šta je od njih dozvoljeno jesti, a šta zabranjeno. Isus, neka je mir na njega, je, takođe, jedan od Izraelaca. On je sledio verozakon Mojsijev, neka …

Pročitaj više...

Biblija negira verovanje u Trojstvo

Prvo: Stari zavet govori da je Bog   jedan i jedini. Da nema suprugu, niti dete. Živ je i besmrtan. U stanju je da radi sve što hoće. Ništa nije slično ni Njegovom biću niti Njegovim svojstvima. Ova stvar je tako jasna i za nju postoji toliko dokaza da ih je suvišno …

Pročitaj više...

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva

Sledećih deset perioda su bila najstrašnija u celoj  istoriji hrišćanstva: Prvi period: g., period vladavine Nerona koji je toliko bio poznat po nasilju i grubosti, da je spalio grad Rim, a zatim za to optužio hrišćane i žestoko ih zlostavljao. Priznavanje pripadnosti hrišćanstvu je bio ogroman greh. Ubio je Pavla, …

Pročitaj više...

Značaj petodnevne obavezne molitve (namaza) u islamu

Važnost namaza u Islamu je tolika da se ne može opisati. To je prvi uslov Islama kojeg je Poslanik Muhammed, mir nad njim, spomenuo nakon šehadeta (svedočanstva Islama), sa kojim se postaje musliman. Namaz je bio obavezan svim poslanicima i ljudima. Uzvišeni Allah je objavljivao njegovu obavezu u veličanstvenim situacijama. …

Pročitaj više...

Kazivanje o Isusu u Časnom Kur'anu

Ovaj deo istražuje život poslanika Isusa, njegovu poslanicu, njegova čuda, njegove učenike, o Božijoj zaštiti Isusa, njegovih sledbenika, Isusuovog ponovnog dolaska na ovaj svet, kao i o onome što će se desiti sa njim i šta će govoriti na Dan ponovnog proživlјenja (Sudnjem danu), onako kako je o njemu spomenuto …

Pročitaj više...