Home / Tekst / Analiza religija (page 10)

Analiza religija

Zašto slediti samo islam kada i ostale religije uče dobru?

Pitanje: U osnovi, sve religije uče svoje sledbenike da čine dobra dela. Zašto bi neko morao slediti baš islam? Možemo li slediti neku drugu religiju?   OSNOVNA RAZLIKA IZMEĐU ISLAMA I DRUGIH RELIGIJA Sve religije, u osnovi, podstiču ljude da čine dobra dela i da ostavljaju ružna. Međutim, Islam ide …

Pročitaj više...

Da li je Kur'an Božija objava ili Sotonin rukopis?

Pitanje: Mnogi nemuslimani tvrde Kur'an nije Božija Knjiga, već sotonin rukopis! Odgovor: Isto su i mekanski pagani govorili Muhammedu, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, optužujući ga da ne dobija objavu od Boga, već od šejtana (sotone). Allah Uzvišeni kaže: On je, zaista, Kur'an plemeniti u Knjizi brižljivo čuvanoj …

Pročitaj više...

Da li u Kur'anu postoji matematička greška?

Prema Aronu Šuriju, u Kur'anu postoji jedna matematička greška. Ako saberete sve delove nasledstva koje se deli među naslednicima – što se spominje u 4. poglavlju, 11. i 12. ajet – dobija se više od jedne celine (preko 100%). Autor Kur'ana, očigledno, ne poznaje matematiku. Odgovor: Časni Kur'an na nekoliko …

Pročitaj više...

Da li islam promoviše nasilje?

Nekoliko kur'anskih ajeta (odlomaka) se često pogrešno tumači u kontekstu mita o islamu kao religiji koja poziva sledbenike na nasilje i ubijanje svih koji joj ne pripadaju. Sledeći ajet (odlomak)  iz sure (poglavlja) Et-Tevbe (Pokajanje) je veoma često citiran u kontekstu kritikovanja islama, s ciljem dokazivanja da islam promoviše nasilje, …

Pročitaj više...

Pravo lice (Iz knjige: Primile su islam kao kraljica Belkisa)

Još jedna obična priča “-Es-selamu alejkum, draga sestro. Mogu li ti postaviti nekoliko pitanja? -Naravno, biće mi zadovoljstvo! -Kakav je bio tvoj pogled na islam i muslimane ranije? -Uh, pa ne mogu reći lep. Neka mi Uzvišeni Bog oprosti, ali bila sam pod velikim uticajem medija koji ga predstavljaju suviše …

Pročitaj više...

Kako je Pavle promenio Isusovu veru?

U Mojsijevoj Tori su svi propisi izraelskog zakona. I svim njihovim verovesnicima je bilo naređeno da po nje­mu rade. Tu spadaju propisi o životinjama, šta je od njih dozvoljeno jesti, a šta zabranjeno. Isus, neka je mir na njega, je, takođe, jedan od Izraelaca. On je sledio verozakon Mojsijev, neka …

Pročitaj više...

Biblija negira verovanje u Trojstvo

Prvo: Stari zavet govori da je Bog   jedan i jedini. Da nema suprugu, niti dete. Živ je i besmrtan. U stanju je da radi sve što hoće. Ništa nije slično ni Njegovom biću niti Njegovim svojstvima. Ova stvar je tako jasna i za nju postoji toliko dokaza da ih je suvišno …

Pročitaj više...

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva

Sledećih deset perioda su bila najstrašnija u celoj  istoriji hrišćanstva: Prvi period: g., period vladavine Nerona koji je toliko bio poznat po nasilju i grubosti, da je spalio grad Rim, a zatim za to optužio hrišćane i žestoko ih zlostavljao. Priznavanje pripadnosti hrišćanstvu je bio ogroman greh. Ubio je Pavla, …

Pročitaj više...