Home / Audio

Audio

Da li se ime Allah spominje u knjigama drugih religija?

Odgovor na pitanje vezano za Islam, postavljeno od strane nemuslimana širom sveta. Na njega je odgovorio eminentni učenjak dr. Zakir Naik, u različitim vremenima, tokom dijaloga sa pripadnicima drugih religija. Odgovor krasi jasnoća racionalnih i tradicionalnih dokaza, na osnovu kojih smo u stanju da odgovorimo na mnoge sumnje i zablude …

Read More »

Da li ljudi razumeju srcem ili razumom?

Odgovor na pitanje vezano za Islam, postavljeno od strane nemuslimana širom sveta. Na njega je odgovorio eminentni učenjak doktor Zakir Naik, u različitim vremenima, tokom dijaloga sa pripadnicima drugih religija. Odgovor krasi jasnoća racionalnih i tradicionalnih dokaza, na osnovu kojih smo u stanju da odgovorimo na mnoge sumnje i zablude …

Read More »

Kako će te da dokažete da postoji život nakon smrti?

„Mnogi ljudi se čude kako to da neko sa naučnim i logičnim temperamentom može sebi da dopusti da na bilo koji način veruje u život posle smrti. Oni misle da svako ko veruje u Budući svet, to veruje samo na osnovu slepog ubeđenja. Moje verovanje u Budući svet je zasnovano …

Read More »