Home / Audio / Božiji Poslanik Muhammed – Pesimizam

Božiji Poslanik Muhammed – Pesimizam

Autor nam ukratko izlaže stav Islama prema očaju, uz ajete i hadise čija primena je lek za tu bolest srca.

Check Also

VIDEO – Šta je svrha tvog života?

Šta je svrha i cilj našeg života na ovom svetu? Da li se to samo …

Komentariši