Home / Tekst / Nauka i religija / Kur'an i priroda : Oživljavanje zamrle zemlje

Kur'an i priroda : Oživljavanje zamrle zemlje

Prevod i komentar Kur'anskih ajeta 22:5 i 41:39
Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže: “I vidiš zemlju beživotnu, pa kad spustimo na nju vodu, ustreperi i uzbuja, i iznikne svaki par prekrasni.” (Kur’an, 22:5)
“I od znakova Njegovih je što ti vidiš zemlju smirenu, pa kad na nju spustimo vodu, zatreperi i uzbuja. Uistinu, Onaj koji je oživljava, je Oživljavač mrtvih. Uistinu, On je nad svakom stvari Posjednik moći.” (Kur’an, 41:39)
Ovaj ajet opisuje šta se događa sa suhim tlom kada na njega padne voda i pominje tri faze kroz koje prolazi dok se biljka ne pojavi iznad tla i ne dadne plodove. Šta savremena nauka kaže o fazama klijanja?

Treperenja tla.
Pod treperenjem tla podrazumeva se pokretanje čestica tla, a ne kretanje zemljine kore u celini kao u slučaju zemljotresa. Te čestice sastavljene su od spojenih slojeva zemlje kremenjače i glinice.
Slojevi se nalaze jedan na drugom. Kad voda prodre u te slojeve, ona prouzrokuje bubrenje blatnih čestica. Tako padanje kiše na tlo, u dovoljnoj količini, uzrokuje pokretanje zemljinih čestica. To se može objasniti na sledeći način:

a) Elektrostatički naboj na površini čestice (koji se javlja nakon dodira s vodom) uzrokuje njenu nestabilnost, a agitativni pokreti se ne stabiliziraju osim neutralizacijom tog naboja njemu suprotnim.
Ovde jasno možemo opaziti Allahovu mudrost u stvaranju svih stvorenja u parovima, što poziva ka stabilnosti i miru.

b) Pokretanje i agitacija čestica tla također se događa zbog njihovih sudara sa česticama vode. Kretanje čestica vode nema određeni pravac, pa se čestice tla tresu i pokreću iz svog mesta obzirom da bivaju udarane sa svih strana.
Botaničar Robert Braun (1828) zapazio je te kretnje čestica tla i nazvao ih Braunove kretnje.
Kad god je voda u obilnoj količini, to povećava rastojanja između čestica tla i olakšava njihovo kretanje. Ako se količina vode smanji, one se približavaju i usporavaju pokrete, dok kretanje sasvim ne zamre. Tako je to kretanje, dakle, direktno zavisno od delovanja vode i čestica tla.

Faza bubrenja.
Pod ovim izrazom podrazumeva se bubrenje, nadimanje i zadebljanje čestica tla. Tlo zbog toga raste po veličini rastom pojedinih svojih čestica. Ranije smo spomenuli da se tlo sastoji od spojenih slojeva.
Između svakog od njih postoje praznine koje dozvoljavaju vodenim česticama i rasplinutim jonima da uđu. Kada se voda i hranljivi elementi rasplinu u njima, difundiraju između slojeva, što rezultira povećanjem veličine čestica tla.
To je analogno nadimanju blata (u laboratorijskom eksperimentu). Kada se na njega izlije izvesna količina vode, blato se nadme zbog apsorpcije vode.
Ovde se događa nešto drugo što drži vodu da ne iscuri zbog gravitacije, jer čestice nose vodu između njih u slojevima i ona tako ima mogućnost da zadrži vodene čestice na njenoj površini privlačenjem elektrostatičkih sila i međusobnom fuzijom vodenih čestica, što ih čini kao posudu koja sprečava oticanje vode.

Faza klijanja.
Klijanje sjemena počinje u ovoj fazi. Kad vode ima dovoljno, semeni embrio postaje aktivan i upija jednostavne hranjive materije.
Korenje raste dolje (Allahovom voljom), između čestica tla. Primarni pupoljci rastu sledeći. Oni idu gore prodirući kroz čestice tla i pojavljujući se iznad površine zemlje i usmeravajući se ka svjetlosti.

//pozivuraj.com

Check Also

VIDEO – Prirodna medicina u religijskim tradicijama

Profesor Fejzo Radončić i Dr. Miroljub Petrovič u podkastu “NAJBITNIJE”

Komentariši