Home / Audio / Božiji Poslanik Muhammed-Lečenje problema alkoholizma i droge

Božiji Poslanik Muhammed-Lečenje problema alkoholizma i droge

Autor,služeći se Kur’anskim tekstovima i verodostojnim predajama, ukazuje na opasnosti i probleme koje u društvu prouzrokuju alkohol i opojna sredstva, kao i na koje sve načine se islam bori protiv ovih pošasti.

Check Also

Zastrašivanje ljudi

Autor nam izlaže stav Islama prema zastrašivanju ljudi, pojavi prema kojoj se većina ljudi odnosi …

Komentariši