Home / Tekst / Nauka i religija / 11. Naučna otkrića u Kur’anu: Faraonova sačuvana mumija

11. Naučna otkrića u Kur’anu: Faraonova sačuvana mumija

     Priča o Mojsiju ima brojne lekcije upućene čovečanstvu. Jedan deo te priče vekovima je intrigirao ljude, a to je razdvajanje Crvenog mora i utapanje Egipćana. Sve tri najveće monoteističke religije, judaizam, hrišćanstvo i Islam pričaju praktično istu priču, međutim najviše izrazito preciznih detalja i informacija iznosi Kur'an. Iako u svim verzijama priče stoji da je došlo do razdvajanja Crvenog mora, u Kur'anu stoji da se Faraon utopio, a da je njegovo telo sačuvano za sva vremena kao pouka: „Danas ćemo izbaviti samo telo tvoje da bi bio poučan primer onima posle tebe” – ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama.ˮ (Kur'an 10:93)

     Upravo je ovaj ajet ubedio francuskog lekara i člana francuskog egiptološkog društva Morisa Bukaja (1920-1998), da je Kur'an bez ikakve sumnje reč Božja i otvorilo mu put ka prelasku na Islam. On je krajem 80-ih godina prošlog veka sproveo brojne eksperimente na Faraonovom mumuficiranom telu, i ustanovio da su tragovi soli na njegovom telu dovoljan dokaz da se udavio, a da ja njegovo telo ubrzo potom izvučeno iz vode.

     Međutim, ostaje pitanje, zašto je njegovo telo, za razliku od drugih mumificiranih tela starih Egipćana, ostalo netaknuto iako je izvučeno iz mora. To pitanje ga je dugo mučilo. Ali, član tima koji je on vodio, šapnuo mu je na uho: „Nema razloga da žurite sa zaključcima, i muslimani tvrde da se ovaj faraon jeste udavioˮ. Isprva je Bukaj odlučno odbijao ovu tvrdnju i  nije verovao u nju, kazavši da bi se do takvog otkrića moglo doći samo uz pomoć sofisticiranih, modernih i preciznih kompjutera. Drugi član njegovog tima još više ga je iznenadio izjavom da i muslimani veruju da se faraon udavio, a da je njegovo telo ostalo netaknuto. Sve više se čudio i pitao je: „Odakle u Kur'anu takve tvrdnje kada je ova mumija otkrivena tek 1898. pre nešto manje od 200 godina, dok Kur'an datira iz doba pre 14 vekova? Osim toga do 1898. niko od ljudi, uključujući i muslimane nije znao da su stari Egipćani mumificirali svoje faraone.ˮ Moris Bukaj proveo je čitavu noć pomno posmatrajući faraonovo telo i razmišljajući o onome što mu je kolega iz tima kazao da u Kur'anu izričito stoji da je ovo telo otkriveno nakon utapanja dok u hrišćanskim Jevanđeljima (po Mateju i Luki) stoji samo da je Faraon progonio Mojsija ne spominjući kako je skončao niti šta je bilo sa njegovim telom.

      „Da li je moguće da je Muhammed znao za ovo pre više od 1000 godina, a da sam ja tek sada saznaoˮ- Pomislio je. Moris je probdio tu noć i potom je zatražio jedan primerak Tore. Međutim, samo se još više našao u čudu. Jer čak ni u Tori ne piše da je faraonovo telo izvučeno iz vode i da je ostalo netaknuto usled procesa balsamovanja i restauracije kojem je podvrgnuto. Kasnije, dok je učestvovao na jednoj lekarskoj konferenciji u Saudijskoj Arabiji, izneo je svoje otkriće. U tom trenutku jedan od učesnika te konferencije otvorio je Kur'an i pročitao ajet 10:92. Oduševljen, Bukaj je ustao i naglas izjavio da prihvata Islam.

     U svojoj knjizi “Biblija, Kur'an i moderna nauka”, str. 239-241, Moris Bukaj  piše: „U junu 1975. visoki zvaničnici Egipta su mi ljubazno dozvolili da ispitam deo faraonovog tela koje je do tada bilo pokriveno. Takođe su mi dozvolili da fotografišem… Ono što se već moglo zaključiti ovim pregledom jesu duboke usekline na kostima od kojih su neke mogle biti smrtonosne iako još uvek nije moguće sa sigurnošću zaključiti da li su neke od njih nanešene pre ili nakon faraonove smrti. Najvjerovatnije se utopio, kako stoji u predanjima u Svetim knjigama ili je umro usled nasilnih udaraca neposredno pred utapanje ili zbog obe stvari odjednom. Veza između ovih useklina i propadanja tela čiji su izvori gore spomenuti čini pravilno očuvanje faraonove mumije donekle problematičnim ukoliko se odmah ne počne sa restauracijom. Ovim bi se osiguralo da samo konkretni dokazi, kojima još uvek raspolažemo, o smrti faraona spomenutog u Knjizi Izlaska i o spašavanju njegovog tela voljom Božjom, vremenom ne nestanu. Preporučljivo je da se čovek uvek pozabavi očuvanjem relikvija iz svoje istorije, ali ovde imamo nešto što je još vrednije, ovo je materijalni dokaz, mumificirano telo čoveka koji je poznavao Mojsija, koji je odbio njegove pozive da veruje u Boga, proganjao ga dok je bežao i usput izgubio život. Njegovi zemni ostaci su voljom Božjom sačuvani kako bi bili upozorenje (znak) ljudima, kao što piše u Časnom Kur'anu. Oni koji među modernim saznanjima traže dokaz autentičnosti svetih knjiga, pronaći će dokaz veličanstvenih ajeta u Kur'anu koji govore o faraovom telu, posetivši sobu sa kraljevskim mumijama u Muzeju Egipta u Kairu!ˮ Pročitajte knjigu Biblija, Kur'an i moderna nauka, Moris Bukaj, Indijanapolis, Izdanje Severnoameričkog fonda, 1979.  

Check Also

VIDEO – Prirodna medicina u religijskim tradicijama

Profesor Fejzo Radončić i Dr. Miroljub Petrovič u podkastu “NAJBITNIJE”

Komentariši