Home / Tekst / “Živa pravila Poslanika Muhammeda su ostala unutar granica razuma i religije” – Edward Gibbon

“Živa pravila Poslanika Muhammeda su ostala unutar granica razuma i religije” – Edward Gibbon

Edward Gibbon, 1737–1794. Britanski istoričar i pisac i poslanik Britanskog parlamenta. Bio je sjajan stilista i imao je jak uticaj na razvoj bizantologije. Njegovo znamenito delo ”Opadanje i propast Rimskog carstva“, objavljeno je u 6 tomova, u periodu od 1776. do 1788. godine.

U njemu je izneo mišljenje da je hrišćanstvo bilo osnovni uzrok propasti Rimskog carstva, zbog čega je bio kritikovan. U svom delu History of the Saracen Empire (Istorija Saracenskog carstva), o Islamu je napisao:

„Naše divljenje ne izaziva toliko širenje njegove religije, već to izaziva njena trajnost. Isti, čisti i savršeni utisak koji je on urezao u Mekki i Medini, još uvek istu snagu i moć ostavlja u srcima Hindusa, Afrikanaca i Turaka dok razgovaraju o sadržaju Kur’ana, iako je od tada prošlo više od dvanaest vekova.

Muslimani su odoleli iskušenju da svedu objekat svoje vere i odanosti na nivo osećaja i imaginacije. Verujem u jednog  Boga i Muhammed je poslanik Božiji, jednostavna je i nepromenjiva istina u Islamu.

Intelektualno poimanje božanstvenosti nikada nije degradirano vidljivim idolima; poštovanje Poslanika nikada nije prekoračilo meru ljudske vrline, a njegova živa pravila su, zahvaljujući njegovim pristalicama, ostala unutar granica razuma i religije.”[1]

 

Fusnota:

[1] Edward Gibbon, Simon Oakley, History of the Saracen Empire, Alex Murrau & Son., London, 1870. str. 54.

 

Knjiga: 100 svetskih velikana o islamu

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši