Home / Tekst / Mesija Isus Hrist / Zašto muslimani ne veruju da je Isus sin Božiji?

Zašto muslimani ne veruju da je Isus sin Božiji?

            Kur’an kaže: „To je Isus, sin Marijin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dete, hvalјen neka je On! Kad nešto odluči, On za to kaže samo: „Budi!” – i ono bude. Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Nјemu! To je Pravi put.“ (Kur’an 19:34-36.)

            Zanimlјivo je to da se povodom termina “sin Božiji”, Biblija, takođe, odnosi prema mnogim poslanicima i ostalim lјudima kao sinovima i decom Božijom: „A ti ćeš reći Faraonu: Ovako kaže Gospod: Izrailј je sin moj, prvenac moj.“ (Biblija, Izlazak 4:22.) i

Ja ću mu biti Otac, i on će mi biti sin: ako učini šta zlo, kazniću ga prutom lјudskim i udarcima sinova čovečijih.“ (Biblija, 2 Samuel 7:14.).

 Prema Bibliji, David je „začeti“ Božiji sin: „Kazaću naredbu Gospodnju; On reče meni: „Ti si sin moj, ja te sad rodih“ (Biblija, Psalmi 2:7.).

Stoga, ne treba da shvatamo doslovno reč „sin“. Možemo je razumeti kao volјeni i izabrani.

Ovaj racionalni dokaz je pomenut u Kur’anu:

On je Stvoritelј nebesa i Zemlјe! Otkud Nјemu dete kad nema žene, On sve stvara, i samo On sve zna.“ (Kur’an 6:101.).

Kako da Bog ima sina kada on nema suprugu? Da je on stvorio Isusa, onda bi Isus bio stvoreni bog. Stvoreni bog nije Bog; stvoreni bog ima početak. Ali Bog nema ni početak ni kraj!

Check Also

Ista Božija Poruka je slata tokom cele ljudske istorije

Nakon stvaranja Adama, jedna te ista poruka je konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. …

Komentariši