Home / Tekst / Kur'an / Komentar kur'anskog odlomka: “Ubijajte mnogobošce gde god da ih nađete!”

Komentar kur'anskog odlomka: “Ubijajte mnogobošce gde god da ih nađete!”

Check Also

PREVOD ČASNOG KUR'ANA NA SRPSKI JEZIK

Prevod Kur'ana na srpski jezik možete skinuti sa ovog linka↓ http://islamhouse.com/sr/books/2836197/ 

Komentariši