Home / Tekst / Analiza religija / Biblijski citati koji potvrđuju da Isus Hrist nije Bog

Biblijski citati koji potvrđuju da Isus Hrist nije Bog

1.”Što se tiče onoga dana i časa (nastup Sudnjeg dana), o tome niko ništa ne zna; ni anđeli na nebu, NI SIN, već jedino Otac.” [Marko, 13:32]

2.”Ja sam od sebe ne mogu ništa učiniti. Kako čujem – sudim, i moj sud je pravedan, jer ne tražim svoju volju, nego volju Onoga koji me je poslao. Ako ja svjedočim sam za sebe, moje svjedočanstvo nije vjerodostojno.” [Ivan, 5:30, 31]

3.”Jer ne govorim sam od sebe, nego otac koji me je poslao, On mi je dao zapovjedi šta bih trebao reći i šta bih trebao propovjedati.” [Ivan, 12:29]

4.”Mjesto toga vi želite ubiti mene, koji sam vam objavio istinu koju sam čuo od Boga.” [Ivan, 8:40]

5.”Isus joj reče (Mariji Magdaleni): ‘Nemoj me dulje držati, jer još nisam uzišao ka ocu, nego idi braći mojoj i reci im: “Ulazim svome ocu i vašem ocu, svome Bogu i vašem Bogu”. [Ivan, 20:17]

6.”A ovo je vječni zivot: spoznati Tebe, jedinog pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” [Ivan, 17:3]

7.”Zaista, zaista vam kažem, nije sluga veći od svog gopsopdara, niti je poslanik veći od Onoga Koji ga šalje.” [Ivan, 13:6]

8.”Jer je moj Otac veći od mene.” [Ivan, 14:28]

“Izraelci, čujte ove rijeci: Bog je pred vama potvrdio Isusa Nezarećanina moćnim djelima i čudesnim znacima koje, kako i sami znate, Bog učini po njemu među vama.” [Djela Apostolska, 2]

9.”Tada mu padoh do nogu da mu se poklonim, a on mi reče: ‘Ne! Ja sam sluga kao i ti i tvoja braća koja čuvaju Isusovo svjedocanstvo. Bogu se pokloni!'” [Otkrivanje, 19:10]

Check Also

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja Kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) …

Komentariši